Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

Đăng ngày 16 - 11 - 2021
Lượt xem: 167
100%

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh (Mã quản lý quốc gia: 1.001612.000.00.00.H43)

 

Lĩnh vực Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
Cơ quan thực hiện

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, đại diện hộ gia đình.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí

Mức phí, lệ phí thực hiện theo Quyết định số 58/2020/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Phụ lục III-1.docx
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quy trình nội bộ về quy chế thi, tuyển sinh của Lĩnh vực giáo dục (22/05/2023 11:02 SA)

Công bố danh mục ban hành mới lĩnh vực bảo trợ xã hội(22/05/2023 3:23 CH)

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân...(17/04/2023 8:46 SA)

Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến lĩnh vực "đăng ký thành lập hoạt động Hộ...(09/03/2023 9:46 SA)

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 887/QĐ-UBND, ngày 12/7/2022 về quy trình tiếp nhận, giải quyết...(18/07/2022 4:34 CH)

UBND tỉnh ban hành Quyết định 915/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 về quy trình tiếpnhận, giải quyết thủ...(18/07/2022 4:31 CH)

88 người đang online
°