Lịch tiếp công dân của Ban tiếp công dân tháng 9.2021

Đăng ngày 02 - 09 - 2021
Lượt xem: 71
100%

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN Tháng 09 ( từ ngày 01/9 – 30/9/2021)

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện tháng 7.2022(11/07/2022 9:36 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 7/2022 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN BÁC ÁI(29/06/2022 9:36 SA)

THÔNG BÁO: phân công nhiệm vụ và thời gian tiếp công dân của Ba tiếp công dân huyện Bác Ái (01/06/2022 10:53 SA)

Lcih5 tiếp công dân tháng 5/2022(18/05/2022 4:17 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01 NĂM 2022(04/01/2022 7:39 CH)

26 người đang online
°