LỊCH TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

Đăng ngày 06 - 04 - 2021
Lượt xem: 172
100%

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN Tháng 04 ( từ ngày 01/04 – 29/04/2021)

 

  đính kèm file: 48_TB_HĐND_2021.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện tháng 7.2022(11/07/2022 9:36 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 7/2022 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN BÁC ÁI(29/06/2022 9:36 SA)

THÔNG BÁO: phân công nhiệm vụ và thời gian tiếp công dân của Ba tiếp công dân huyện Bác Ái (01/06/2022 10:53 SA)

Lcih5 tiếp công dân tháng 5/2022(18/05/2022 4:17 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01 NĂM 2022(04/01/2022 7:39 CH)

48 người đang online
°