Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

V/v kết thúc công khai lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2020 của huyện Bác Ái

Đăng ngày 23 - 08 - 2021
Lượt xem: 169
100%

Ngày 23/8/2021 Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Quyết định số 1192/QĐ-UBND, ngày 23/8/2021 về việc kết thúc công khai lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2020 của huyện Bác Ái.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030(06/10/2022 10:59 SA)

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bác Ái (06/10/2022 10:56 SA)

Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Bác Ái đến năm 2030(02/09/2022 4:50 CH)

THÔNG BÁO(18/10/2021 7:31 CH)

THÔNG BÁO CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN BÁC ÁI(29/09/2021 7:28 CH)

THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ (28/09/2021 7:28 CH)

26 người đang online
°