PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI TÍCH CỰC GIẢI NGÂN CHO VAY THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Đăng ngày 18 - 11 - 2022
Lượt xem: 163
100%

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Thực hiện Kế hoạch số 933/KH-NHCS ngày 30/01/2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và Kế hoạch số 260/KH-NHCS ngày 22/02/2022 của Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Phòng giao dịch NHCSXH huyện tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và UBND các xã phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai thực hiện cho vay tín dụng ưu đãi theo đúng quy định; Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, chính quyền địa phương để nắm bắt chủ trương, định hướng về xây dựng nhà ở xã hội; nhu cầu vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở; Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và chính quyền địa phương rà soát, nắm bắt nhu cầu, dự kiến nguồn vốn cho vay đối với chương trình cho vay học sinh các cấp, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua sắm máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

 

Đến nay Phòng giao dịch NHCSXH huyện giải ngân Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 118 lượt lao động/6.000 triệu đồng; Cho vay học sinh các cấp, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua sắm máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến là 31 sinh viên/310 triệu đồng; Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục chỉ đạo cho cán bộ nghiệp vụ  phối hợp rà soát, giải ngân kịp thời cho các hộ có nhu cầu vay vốn vào ngày giao dịch tại các xã trên địa bàn huyện;

Trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục báo cáo, tham mưu UBND huyện, BĐD-HĐQT NHCSXH huyện triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, lợi dụng, trục lợi chính sách; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quán triệt đến toàn thể cán bộ trong đơn vị thực hiện nghiêm túc việc cho vay theo hướng dẫn của NHCSXH Việt Nam; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát; phối họp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo cho vay đúng đối tượng./.

Tin liên quan

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(12/04/2024 2:01 CH)

Tin mới nhất

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cục C11 Bộ Công an và NHCSXH (24/04/2024 2:21 CH)

113 người đang online
°