Ủy ban nhân dân huyện họp trực tuyến thường kỳ kinh tế - xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Đăng ngày 18 - 11 - 2022
Lượt xem: 45
100%

Trong năm 2022, với sự tập trung nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển ổn định; nhiều nhiệm vụ lớn quan trọng như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các Chương trình mục tiêu Quốc gia,... được tập trung chỉ đạo và mang lại kết quả tích cực; một số chỉ tiêu lớn đạt và vượt so với kế hoạch, thu ngân sách địa phương đạt 204,7% so với KH giao (21,7 tỷ đồng); Tổng diện tích gieo trồng: 11.835 ha, đạt 102,9% KH; kiểm soát tốt các loại dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai quyết liệt. Công tác thanh, kiểm tra đất đai, khoáng sản được tăng cường; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai kịp thời, đúng quy định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Đồng Chí Cấn Thị Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì cuộc họp

 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được chỉ đạo khắc phục đó là: Tình trạng vi phạm về quản lý trật tự xây dựng, chặt phá lấn chiếm đất rừng trên địa các xã còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng; tình trạng mua bán, sang nhượng đất đai trái phép còn diễn ra; thu ngân sách địa phương tại các xã còn thấp; kết quả tiêm Vắc xin phòng Covi-19 mũi 3 cho độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi và làm sạch dữ liệu chưa đạt yêu cầu của tỉnh; chế độ thông tin, báo cáo đôi lúc chưa kịp thời.

Để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: Khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã giao theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 và Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND huyện. Chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; chấp hành giờ giấc làm việc theo quy định. Tổ chức đánh giá tổng kết năm 2022 theo ngành, lĩnh vực đảm bảo đúng thời gian quy định; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức tiêm phủ vắc-xin cho các đối tượng theo quy định, đảm bảo đạt chỉ tiêu tỉnh giao tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 31/7/2022, đặc biệt là tiêm mũi nhắc lại (mũi 3) cho lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi và mũi nhắc lại lần hai (mũi 4), phải hoàn thành đạt trên 95% theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Các đơn vị là Chủ đầu tư đẩy nhanh triển khai thực hiện các nguồn sự nghiệp đã giao, nhất là hoàn thiện thủ tục đầu tư các công trình duy tu, sửa chữa năm 2022, để kịp thời giải ngân nguồn vốn đảm bảo đạt kế hoạch. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, UBND các xã và Mặt trận các đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt, hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, tập trung giải quyết những bức xúc của nhân dân ngay cơ sở, nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp của các cấp các ngành trong những tháng cuối năm 2022./.

Tin liên quan

Hội nông dân xã Phước Chính, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác...(03/12/2022 8:31 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(29/11/2022 9:16 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai cho các hộ nghèo vay vốn kịp thời từ...(29/11/2022 9:14 SA)

CHỊ KATƠR THỊ HƯƠNG PHÓ CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ XÃ PHƯỚC TIẾN QUẢN LÝ TỐT NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH(29/11/2022 9:12 SA)

CHỊ KATƠR THỊ HƯƠNG PHÓ CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ XÃ PHƯỚC TIẾN QUẢN LÝ TỐT NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH(29/11/2022 9:05 SA)

Tin mới nhất

Hội nông dân xã Phước Chính, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác...(03/12/2022 8:31 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(29/11/2022 9:16 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai cho các hộ nghèo vay vốn kịp thời từ...(29/11/2022 9:14 SA)

CHỊ KATƠR THỊ HƯƠNG PHÓ CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ XÃ PHƯỚC TIẾN QUẢN LÝ TỐT NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH(29/11/2022 9:12 SA)

CHỊ KATƠR THỊ HƯƠNG PHÓ CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ XÃ PHƯỚC TIẾN QUẢN LÝ TỐT NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH(29/11/2022 9:05 SA)

35 người đang online
°