Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2022

Đăng ngày 02 - 11 - 2022
Lượt xem: 48
100%

 


kế hoạch vốn đầu tư.pdf

Tin liên quan

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2022(07/08/2022 8:58 CH)

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022(07/08/2022 8:55 CH)

Tin mới nhất

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2022(14/10/2022 9:09 SA)

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2022(07/08/2022 8:58 CH)

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022(07/08/2022 8:55 CH)

Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2021(22/07/2022 8:59 SA)

Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2022(22/07/2022 8:57 SA)

61 người đang online
°