Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bác Ái giải ngân cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Đăng ngày 29 - 04 - 2022
Lượt xem: 192
100%

Sáng ngày 27/4/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bác Ái tổ chức giải ngân cho vay đối với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

 

Sáng ngày 27/4/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bác Ái tổ chức giải ngân cho vay đối với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

 

 

Theo đó, khách hàng đầu tiên tại huyện Bác Ái là Hộ Katơr Điêu, có hộ khẩu và sinh sống tại thôn Bậc Rây 2, xã Phước Bình, huyện Bác Ái xin vay vốn cho 02 con với số tiền là 20 triệu đồng; gia đình thuộc diện hộ nghèo, lãi suất cho vay 1,2%/năm, lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn. Mục đích sử dụng vốn vay để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến bao gồm: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số (webcam), thiết bị thu thanh (microphone). Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Phương thức cho vay thông qua hộ gia đình, đại diện hộ gia đình của học sinh đứng tên vay và giao dịch với NHCSXH. NHCSXH thực hiện theo phương thức ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội theo hợp đồng ủy thác.

Trong thời gian tới NHCSXH huyện Bác Ái sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm và vay vốn rà soát các đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện và hướng dẫn hộ vay hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức giải ngân theo đúng quy định của NHCSXH nhằm triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 11/NQ- CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Tin liên quan

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC...(12/09/2023 9:19 CH)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ NGUỐN VỐN VAY TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH (12/09/2023 9:15 CH)

XÃ PHƯỚC HÒA, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(12/09/2023 9:12 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(30/08/2023 8:28 SA)

Hiệu quả từ chương trình tín dụng chính sách xã hội(14/08/2023 2:47 CH)

UBND huyện Bác Ái triển khai thực hiện Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng...(14/08/2023 2:53 CH)

Tin mới nhất

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC...(12/09/2023 9:19 CH)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ NGUỐN VỐN VAY TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH (12/09/2023 9:15 CH)

XÃ PHƯỚC HÒA, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(12/09/2023 9:12 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(30/08/2023 8:28 SA)

Hiệu quả từ chương trình tín dụng chính sách xã hội(14/08/2023 2:47 CH)

UBND huyện Bác Ái triển khai thực hiện Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng...(14/08/2023 2:53 CH)

58 người đang online
°