Chủ tịch UBND xã Phước Thành, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý vốn tín dụng chính sách của đảng, nhà nước tại địa phương

Đăng ngày 21 - 09 - 2022
Lượt xem: 203
100%

Trong thời gian qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã đáp ứng đầy đủ cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã được vay vốn kịp thời để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Đảng uỷ xã, Chủ tịch UBND xã và các ban ngành liên quan, đến nay, trên đia bàn xã Phước Thành đã được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai thực hiện cho vay 11 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã, với tổng dư nợ trên 24 tỷ đồng/580 hộ vay/680 món vay; 100% hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm va vay vốn, với số dư tiết kiệm là 720 triệu đồng; đa số hộ vay đã chấp hành tốt việc trả nợ, trả lãi, sử dụng vốn vay đúng mục đích,...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết qủa đạt được vẫn còn tồn tại, khó khăn đó là một số hộ vay chưa thực hiện tốt việc trả lãi hàng tháng, trả nợ gốc theo phân kỳ đã cam kết trước khi vay vốn..., làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã, có khả năng thất thoát vốn của Đảng, Nhà nước.  

 Để tiếp tục nâng cao chất hoạt động tín dụng chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch UBND xã Phước Thành chỉ đạo Tổ đôn đốc thu lãi tồn đọng, các ban ngành liên quan và làm việc trực tiếp với những hộ vay có lãi tồn đọng nhiều.

1/ Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 41-KH/HU ngày 03/8/2021 của Huyện ủy; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện; Kế hoạch số 59/KH/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

2/ Tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về hoạt động tín dụng chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước.

3/ Thành viên tổ đôn đốc thu lãi tồn đọng, địa chính xã, công an xã, tư pháp xã phối hợp, xử lý những trường hợp bán nhà, bán đất, chuyển hộ khẩu đi sinh sống nơi khác, tránh phát sinh nợ quá hạn, đồng thời tập trung xử lý quyết liệt đối với những hộ vay để lãi tồn đọng lớn (món vay 6 tháng, 12 tháng không hoạt động), thông báo trên loa đài đôn đốc hộ vay trả nợ gốc và lãi theo qui định.

4/ Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miên núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025./.

Tin liên quan

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(12/04/2024 2:01 CH)

Tin mới nhất

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cục C11 Bộ Công an và NHCSXH (24/04/2024 2:21 CH)

101 người đang online
°