Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái kiểm tra việc triển khai thực hiện, quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội tại xã Phước Tiến

Đăng ngày 29 - 09 - 2022
Lượt xem: 153
100%

Đoàn kiểm tra của Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD) Ngân hàng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện kiểm tra tại xã Phước Tiến vào ngày 15/9/2022

an đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái kiểm tra việc triển khai thực hiện, quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội tại xã Phước Tiến

 

 Về phía Đoàn kiểm tra có ông Trần Quý Dương - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành viên BĐD NHCSXH huyện Bác Ái làm Trưởng đoàn, tham gia đoàn kiểm tra có Ban giám đốc NHCSXH huyện, cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn xã Phước Tiến. Về phía xã Phước Tiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã, lãnh đạo các tổ chức Hội Đoàn thể nhận ủy thác cấp xã.

 Qua báo cáo của xã Phước Tiến, các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự cuộc họp tại xã. Đoàn kiểm tra BĐD NHCSXH huyện ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, các ban ngành của xã và sự nỗ lực của các tổ chức Hội Đoàn thể nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách  xã hội trên địa bàn đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận như: Triển khai giải ngân theo chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; tỷ lệ thu lãi đạt 100 % số lãi phải thu, kể cả lãi tồn; duy trì nợ quá hạn bằng không; công tác xử lý nợ được kịp thời và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, NHCSXH tỉnh, Trưởng BĐD NHCSXH huyện; công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được quan tâm. Tuy nhiên công tác triển khai giải ngân các nguồn vốn được giao còn chậm, huy động tiết kiệm tại điểm giao dịch xã chưa đạt theo kế hoạch đề ra...

Để tiếp tục thực hiện tốt, kịp thời, có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra BĐD NHCSXH huyện đề nghị Đảng ủy, UBND xã, các ban ngành của xã và các tổ chức Hội Đoàn thể nhận ủy thác, tổ TK&VV chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền hộ dân chấp hành tốt nghĩa vụ trong việc vay vốn tín dụng chính sách của Đảng, Nhà nước để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm, tăng thu nhập và an sinh xã hội.

2. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo và quán triệt đến tất cả các Hội Đoàn thể nhận ủy thác nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ chính trị trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện quyết liệt việc nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác, rà soát kiện toàn lại Ban quản lý Tổ TK&VV hoạt động chưa tốt; quan tâm công tác bình xét cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích; duy trì việc sinh hoạt Tổ TK&VV; tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban với NHCSXH theo định kỳ quy định; nâng cao chất lượng trong các cuộc kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng từng chương trình tín dụng chính sách.

3. Tiếp tục phối hợp tốt với NHCSXH huyện trong việc nâng cao chất lượng Điểm giao dịch xã, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung hoạt động, phục vụ tốt nhân dân đến giao dịch vào ngày cố định hàng tháng.4. Phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miên núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

 4. Tổ chức Hội, Đoàn thể cấp xã cần thường xuyên củng cố kiện toàn Ban quản lý Tổ TK&VV và tổ TK&VV, tham gia sinh hoạt tổ, kiểm tra, giám sát hoạt động của các Tổ TK&VV theo quy định. Bên cạnh đó phải thực sự quan tâm phối hợp tốt và kịp thời với cán bộ tín dụng NHCSXH huyện để lập hồ sơ xử lý những trường hợp nợ bị rủi ro khách quan: thiệt hại trong chăn nuôi, sản xuất, hộ vay bỏ địa phương đi, chết, mất tích... có báo cáo kịp thời để lập danh sách rủi ro trình xử lý theo đúng tiến độ.

5. Đảng ủy, UBND xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 67-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội tại địa phương./.

Tin liên quan

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(22/05/2023 10:52 SA)

Ông Phạm Văn Tỵ, trưởng thôn Tà lú 1 – xã Phước Đại có nhiều đóng góp trong việc quản lý và triển...(19/05/2023 2:55 CH)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái tham gia hoạt động “Gửi...(19/05/2023 10:28 SA)

Uỷ ban nhân dân các xã Phước Chính, Phước Trung và Phước Tiến tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác...(15/01/2023 2:08 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện họp sơ kết quý IV năm 2022 và đề ra phương...(15/01/2023 2:02 CH)

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG...(08/01/2023 5:59 SA)

Tin mới nhất

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(22/05/2023 10:52 SA)

Ông Phạm Văn Tỵ, trưởng thôn Tà lú 1 – xã Phước Đại có nhiều đóng góp trong việc quản lý và triển...(19/05/2023 2:55 CH)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái tham gia hoạt động “Gửi...(19/05/2023 10:28 SA)

Uỷ ban nhân dân các xã Phước Chính, Phước Trung và Phước Tiến tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác...(15/01/2023 2:08 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện họp sơ kết quý IV năm 2022 và đề ra phương...(15/01/2023 2:02 CH)

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG...(08/01/2023 5:59 SA)

123 người đang online
°