Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025

Đăng ngày 15 - 01 - 2023
Lượt xem: 369
100%

Ngày 10/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND Quy định về Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025.

 

Theo đó, nội dung cơ bản của chính sách gồm:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Ninh Thuận (bao gồm: năng lượng sạch; du lịch đẳng cấp cao; nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và kinh tế đô thị).

2. Đối tượng áp dụng

a) Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ (có ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được cơ quan có thẩm quyền công nhận) thuộc các chuyên ngành liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này.

b) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, xếp loại tốt nghiệp theo quy định của pháp luật; người có trình độ thạc sĩ thuộc các chuyên ngành liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này.

c) Các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sức khỏe tốt.

- Đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (đối với đối tượng tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định).

- Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu là cán bộ, công chức, viên chức).

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm hoặc tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh lãnh đạo, quản lý cần thu hút.

-  Phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí cần thu hút.

- Có Đơn cam kết làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận  ít nhất là 10 năm.

- Về tuổi đời: Các đối tượng được thu hút không quá 50 tuổi tại thời điểm được thu hút. Riêng đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định này,  trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm được thu hút.

- Không trong thời gian bị xem xét kỷ luật, thi hành kỷ luật hoặc không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Dự kiến số lượng thu hút:

35 người (lĩnh vực năng lượng sạch: 02 người, du lịch đẳng cấp cao: 02 người; nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến: 22 người; kinh tế đô thị: 09 người).

5. Quyền lợi của người được thu hút

a) Được hưởng chế độ thu hút bằng tiền một lần ngay sau khi về công tác (ngoài tiền lương và chế độ có liên quan đối với công chức, viên chức, đối tượng hợp đồng làm công tác hợp tác, tư vấn - theo quy định của pháp luật).

b) Được ưu tiên thuê, mua nhà ở xã hội khi có nhu cầu thực tế.

c) Được cơ quan tiếp nhận ưu tiên bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn được đào tạo và tạo môi trường làm việc thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6. Chế độ thu hút

a) Mức thu hút hỗ trợ bằng tiền

Các đối tượng thu hút đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn tại Điều 3 của Quyết định này về làm việc tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh thì được hỗ trợ bằng tiền một lần như sau:

STT

Đối tượng

Mức hỗ trợ một lần

(triệu đồng/người)

1

Giáo sư

400

2

Phó Giáo sư

350

3

Tiến sĩ

300

4

Thạc sĩ; Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

120

b) Các đối tượng thu hút nếu có nhu cầu được ưu tiên mua, thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Nội dung chi tiết về Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025 được quy định tại Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND (đính kèm).


07 chinh sach thu hut.pdf

Tin liên quan

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC(10/04/2023 4:05 CH)

Nghị định của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn...(15/01/2023 2:34 CH)

Tin mới nhất

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC(10/04/2023 4:05 CH)

Nghị định của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn...(15/01/2023 2:34 CH)

Thông báo công bố danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ xét tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác...(05/05/2022 12:07 CH)

NGHỊ ĐỊNH 115/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 08/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG PHÓ CHỦ TỊCH VÀ QUY...(10/01/2022 7:39 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 93/2021/QĐ-UBND, ngày 28/12/2021 quy định mức hỗ trợ...(30/12/2021 7:38 CH)

TỈNH ỦY NINH THUẬN BAN HÀNH CHỈ THỊ 19 VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC...(01/12/2021 7:36 CH)

5 người đang online
°