Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC ỦY THÁC TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH NĂM 2022

Đăng ngày 08 - 01 - 2023
Lượt xem: 218
100%

Sáng ngày 05/01/2023, tại trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, PGD NHCSXH huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ủy thác tín dụng chính sách xã hội năm 2022 với 04 Hội đoàn thể (HĐT): Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên huyện Bác Ái.

 

Tại buổi giao ban, các đại biểu đã cùng nghe báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện công tác ủy thác năm 2022 cũng như thảo luận và đưa ra một số mục tiêu, phương hướng về triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, NHCSXH và HĐT các cấp đã phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, triển khai thực hiện các nội dung ủy thác, cùng với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, tín dụng chính sách đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đến 31/12/2022, tổng dư nợ cho vay ủy thác qua 4 tổ chức Hội là 231.306 triệu đồng, tăng 29.927 triệu đồng so với năm 2021. Trong đó, hội Phụ nữ nhận ủy thác là 84.185 triệu đồng; hội Nông dân là 57.828 triệu đồng, hội Cựu chiến binh là 37.585 triệu đồng và Đoàn thanh niên là 51.708 triệu đồng.Nợ khoanh là 1.449 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,63% so với tổng dư nợ (tăng  526 triệu đồng so với năm 2021). Trong đó: Hội Phụ nữ là 448 triệu đồng (tăng 251 triệu đồng so với năm 2021); Hội Nông dân là 507 triệu đồng (tăng 114 triệu đồng so với năm 2021) ; Hội Cựu chiến binh là 139 triệu đồng (giảm 4 triệu đồng so với năm 2021) và Đoàn thanh niên là 355 triệu đồng (tăng 195 triệu đồng so với năm 2021).Nợ quá hạn là 74 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,03% so với tổng dư nợ (giảm 51 triệu đồng so với năm 2021). Trong đó: Hội Nông dân là 30 triệu đồng (giảm 20 triệu đồng so với năm 2021) ; Hội Cựu chiến binh là 30 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng so với năm 2021) và Đoàn thanh niên là 14 triệu đồng (giảm 8 triệu đồng so với năm 2021). Số dư huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV là 6.124 triệu đồng, với số tổ huy động là 120/120 tổ và có 5.295/5.415 hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm, tăng 88 triệu đồng so với đầu năm (Hội Phụ nữ giảm 113 triệu đồng, Hội nông dân giảm 14 triệu đồng, Hội cựu chiến binh tăng 66 triệu đồng, Đoàn thanh niên tăng 150 triệu đồng) đạt 2,6% so với tổng dư nợ.

  Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác ủy thác nói riêng và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách nói chung, tại cuộc họp các đại biểu tham dự bày tỏ quyết tâm trong việc tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của HĐT nhận ủy thác trong công tác chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát, thể hiện quyết tâm cao trong việc phối hợp thực hiện các mục tiêu, giải pháp, phấn đấu cùng NHCSXH hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022, tiếp tục thực hiện tốt hơn việc trao đổi thông tin hai chiều giữa NHCSXH với các tổ chức hội để tạo thuận lợi nhất cho người nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng để ngân hàng chính sách xã hội luôn là người bạn đồng hành cùng người nghèo trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, các đại biểu cùng thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong các tháng tiếp theo, để phát huy tốt hơn nữa nguồn vốn nhận ủy thác từ NHCSXH, các tổ chức Hội đoàn thể ở huyện Bác Ái tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, cũng như việc chấp hành nghĩa vụ trả nợ và lãi cho Nhà nước;  Tiếp tục công tác tập huấn cho ban quản lý tổ, tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã bằng hình thức cầm tay chỉ việc về công tác cho vay, quản lý vốn vay, ghi chép sổ sách, lưu trữ hồ sơ, nhất là hội mới nhận ủy thác; Duy trì giao ban định kỳ tại điểm giao dịch và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ giao dịch tại xã; cũng như chủ động trong việc phối hợp với Ngân hàng CSXH thường xuyên củng cố các Ban quản lý tổ TK&VV hoạt động chưa có hiệu quả và chưa tích cực../.

 

 

 

Tin liên quan

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC...(12/09/2023 9:19 CH)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ NGUỐN VỐN VAY TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH (12/09/2023 9:15 CH)

XÃ PHƯỚC HÒA, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(12/09/2023 9:12 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(30/08/2023 8:28 SA)

Hiệu quả từ chương trình tín dụng chính sách xã hội(14/08/2023 2:47 CH)

UBND huyện Bác Ái triển khai thực hiện Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng...(14/08/2023 2:53 CH)

Tin mới nhất

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC...(12/09/2023 9:19 CH)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ NGUỐN VỐN VAY TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH (12/09/2023 9:15 CH)

XÃ PHƯỚC HÒA, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(12/09/2023 9:12 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(30/08/2023 8:28 SA)

Hiệu quả từ chương trình tín dụng chính sách xã hội(14/08/2023 2:47 CH)

UBND huyện Bác Ái triển khai thực hiện Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng...(14/08/2023 2:53 CH)

67 người đang online
°