BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

Đăng ngày 25 - 10 - 2023
Lượt xem: 171
100%

Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Căn cứ văn bản Hướng dẫn số 7557/NHCS-TDSV ngày 20/9/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù.

 

Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện có ý kiến như sau:

1. Giao Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai đến toàn thể cán bộ tại đơn vị nghiên cứu văn bản Hướng dẫn số 7557/NHCS-TDSV ngày 20/9/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù (NCHXAPT) để triển khai thực hiện kể từ ngày 10/10/2023. Phối hợp cùng các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện tổ chức tập huấn cho các đối tượng Hội đoàn thể nhận ủy thác cơ sở, Trưởng thôn, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền.  

2. Các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai đến các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã nắm bắt văn bản Hướng dẫn số 7557/NHCS-TDSV ngày 20/9/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với NCHXAPT. Thực hiện tổ chức bình xét cho vay kể từ ngày 10/10/2023 theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo định kỳ, đột xuất trong công tác nhận ủy thác.

3. Đối với Ủy ban nhân dân các xã tổ chức triển khai thực hiện theo văn bản Hướng dẫn số 7557/NHCS-TDSV ngày 20/9/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với NCHXAPT trên địa bàn, thực hiện kể từ ngày 10/10/2023. Đối với NCHXAPT có nhu cầu vay vốn, có tên trong danh sách NCHXAPT về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do Công án cấp xã lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận theo Mẫu số 01 kèm theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 05 năm. Phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai đến các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, Trưởng thôn, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức triển khai thực hiện.   

Tin liên quan

Tin mới nhất

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cục C11 Bộ Công an và NHCSXH (24/04/2024 2:21 CH)

69 người đang online
°