PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI TỔ CHỨC GIAO BAN CÔNG TÁC ỦY THÁC TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUÝ III NĂM 2023

Đăng ngày 07 - 10 - 2023
Lượt xem: 162
100%

Ngày 05/10/2023, tại trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, PGD NHCSXH huyện đã tổ chức giao ban công tác ủy thác tín dụng chính sách quý III năm 2023 với 04 Hội đoàn thể (HĐT): Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên huyện Bác Ái.

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI TỔ CHỨC GIAO BAN CÔNG TÁC ỦY THÁC TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUÝ III NĂM 2023

 

        Tại buổi giao ban, các đại biểu đã cùng nghe báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện công tác ủy thác quý III năm 2023 cũng như thảo luận và đưa ra một số mục tiêu, phương hướng về triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong 9 tháng năm 2023, NHCSXH và HĐT các cấp đã phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, triển khai thực hiện các nội dung ủy thác, cùng với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, tín dụng chính sách đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tính đến 30/09/2023, tổng dư nợ nhận ủy thác các chương trình tín dụng chính sách qua 04 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp Huyện là 261.754 triệu đồng/5.628 hộ, tăng 30.409 triệu đồng so với đầu năm 2023.Tổng doanh số cho vay lũy kế là: 78.228 triệu đồng, tổng doanh số thu nợ lũy kế là: 47.819 triệu đồng. Toàn huyện có 122/122 tổ có số dư tiết kiệm, tổng số dư là 7.027 triệu đồng/5.569 hộ. Tỷ lệ hộ tham gia gửi tiết kiệm đạt 99% so với tổng số hộ vay vốn.

  Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác ủy thác nói riêng và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách nói chung, tại cuộc họp các đại biểu tham dự bày tỏ quyết tâm trong việc tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của HĐT nhận ủy thác trong công tác chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát, thể hiện quyết tâm cao trong việc phối hợp thực hiện các mục tiêu, giải pháp, phấn đấu cùng NHCSXH hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2023, tiếp tục thực hiện tốt hơn việc trao đổi thông tin hai chiều giữa NHCSXH với các tổ chức hội để tạo thuận lợi nhất cho người nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng để ngân hàng chính sách xã hội luôn là người bạn đồng hành cùng người nghèo trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, các đại biểu cùng thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong các tháng tiếp theo, để phát huy tốt hơn nữa nguồn vốn nhận ủy thác từ NHCSXH, các tổ chức Hội đoàn thể ở huyện Bác Ái tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, cũng như việc chấp hành nghĩa vụ trả nợ và lãi cho Nhà nước; tập trung xử lý dứt điểm những hộ chây ỳ, nhất là cán bộ, công chức làm việc tại huyện và xã;  Tiếp tục công tác tập huấn cho ban quản lý tổ, tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã bằng hình thức cầm tay chỉ việc về công tác cho vay, quản lý vốn vay, ghi chép sổ sách, lưu trữ hồ sơ, nhất là hội mới nhận ủy thác;  Duy trì giao ban định kỳ tại điểm giao dịch và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ giao dịch lưu động; cũng như chủ động trong việc phối hợp với NHCSXH thường xuyên củng cố các Ban quản lý tổ TK&VV hoạt động chưa có hiệu quả và chưa tích cực. Chỉ đạo và thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện Quyết định số 73/QĐ-BĐD ngày 15/03/2023 của BĐD-HĐQT NHCSXH huyện về việc giao chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng đến cuối năm 2023; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng dẫn 10566/HD-NHCS ngày 29/12/2022 của Tổng giám đốc NHCSXH; Tiếp tục phối hợp thực hiện hướng dẫn 3920/NHCS-TDNN ngày 10/5/2023 về việc sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động tổ TK&VV; Tiếp tục phối hợp thực hiện theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miên núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025./.

Tin liên quan

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(12/04/2024 2:01 CH)

Tin mới nhất

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cục C11 Bộ Công an và NHCSXH (24/04/2024 2:21 CH)

57 người đang online
°