Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái phối hợp cùng các hội đoàn thể nhận ủy thác rà soát, cập nhật thông tin khách hàng trên địa bàn huyện Bác Ái

Đăng ngày 30 - 11 - 2023
Lượt xem: 153
100%

Thực hiện Văn bản số 9232/NHCS-TDNN ngày 15/11/2023 về việc rà soát, cập nhật thông tin khách hàng của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH); Để đảm bảo thông tin khách hàng của Ngân hàng Chính sách xã hội trên hệ thống và hồ sơ vay vốn chính xác với thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bác Ái xây dựng Kế hoạch thực hiện rà soát, cập nhật thông tin khách hàng tại các xã trên địa bàn huyện Bác Ái

 

Mục đích là rà soát, cập nhật thông tin khách hàng của Ngân hàng Chính sách xã hội trên hệ thống Intellect và hồ sơ vay vốn chính xác với thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có sai lệch hoặc thiếu thông tin/thông tin không đúng định dạng về số chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD), họ và tên và ngày tháng năm sinh. Thông qua công tác rà soát, cập nhật thông tin khách hàng để phát hiện và chỉnh sửa kịp thời các sai sót trong quá trình thực hiện nghiệp vụ. Bắt đầu thực hiện rà soát, cập nhật thông tin khách hàng từ ngày 20/11/2023 và hoàn thành trước ngày 15/02/2024.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác (Hội nhận ủy thác) và công an cấp xã để triển khai rà soát, thông tin của khách hàng theo hình thức cuốn chiếu theo Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), xã. Chỉ đạo cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn phối hợp với các Hội nhận ủy thác cấp xã, Ban quản lý Tổ TK&VV để thống nhất thời gian, địa điểm đối chiếu thông tin căn cước công dân (CCCD) và thông báo cho khách hàng./.

Tin liên quan

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái triển khai thực hiện chỉ...(27/02/2024 9:11 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Bác Ái triển khai thực hiện quản...(26/02/2024 9:20 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/02/2024 9:17 SA)

Kho bạc nhà nước Bác Ái hoàn thành tốt công tác đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/01/2024 4:05 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp họp đánh giá kết quả hoạt...(29/01/2024 3:59 CH)

Uỷ ban nhân dân các xã Phước Tân, Phước Thắng và Phước Trung tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác...(29/01/2024 1:56 CH)

Tin mới nhất

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái triển khai thực hiện chỉ...(27/02/2024 9:11 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Bác Ái triển khai thực hiện quản...(26/02/2024 9:20 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/02/2024 9:17 SA)

Kho bạc Nhà nước Bác Ái tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu Ngân sách Nhà nước hoàn thành dự toán 2023(02/02/2024 2:53 CH)

Kho bạc nhà nước Bác Ái hoàn thành tốt công tác đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(29/01/2024 4:05 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp họp đánh giá kết quả hoạt...(29/01/2024 3:59 CH)

67 người đang online
°