HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BÁC ÁI – PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỐN VỐN VAY TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Đăng ngày 10 - 02 - 2023
Lượt xem: 186
100%

Trong những năm gần đây, phát huy nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), đồng bào Raglay huyện miền núi Bác Ái đã xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, cho thu nhập ổn định. Nhiều gia đình từ hộ nghèo đã vươn lên thành khá giả...

 

Để bảo đảm nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng Phụ nữ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội LHPN các xã tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác đến các tầng lớp Phụ nữ và nhân dân; đặc biệt là Chỉ số 40-CT/TW ngày 22/1/2014 của Ban Bí thư Trung ương đảng; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 14/9/2021 của chủ tịch UBND huyện, Kế hoạch số 41-KH/HU ngày 03/8/2021của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 59/KH/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Để thực hiện tốt công tác quản lý vốn ủy thác của NHCSXH huyện, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ sở hội. Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tổ chức tập huấn cho các cơ sở Hội, tổ trưởng tổ Tiết kiệm và Vay vốn ( TK&VV) về công tác quản lý các nguồn vốn vay; tuyên truyền sâu rộng về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác đến cán bộ, hội viên hội phụ nữ. Hàng năm, Hội tổ chức các đợt giám sát, kiểm tra tại xã, kiểm tra hoạt động của các tổ TK&VV về tình hình quản lý, cho vay và sử dụng nguồn vốn vay; đồng thời kiểm tra đối chiếu thực tế tại các hộ vay vốn.

Với tổng dư nợ hơn 84,2 tỷ đồng cùng 09/09 hội cơ sở cấp xã nhận ủy thác với 42 tổ TK&VV; hơn 1.942 hộ vay đã tạo điều kiện cho chị em phụ nữ tiếp cận tín dụng chính sách để phát triển kinh tế. Nhiều hộ gia đình đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay tín dụng chính sách, nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo như: hộ Katơr Thị Giang xã Phước Bình, hộ Patatâu Axá Thị Khoa xã Phước Thắng...

Không chỉ hướng dẫn hội viên đầu tư nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả, Hội Phụ nữ các cấp đã tuyên truyền, vận động các thành viên vay vốn tích cực, tham gia “Huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ vay vốn” để phát huy nguồn vốn tại chỗ và duy trì tính bền vững của mỗi chương trình tín dụng. Đến nay đã có 1.940/1.942 thành viên tại 42/42 tổ tham gia tiết kiệm tỷ lệ hộ tham gia gửi đạt gần 100%, với số dư tiết kiệm 2.340 tỷ đồng,

 Bà Chamaléa Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: “Thời gian qua, Hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi và các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác...Công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động của Tổ TK&VV được thực hiện đúng thời gian quy định. Chỉ đạo cho các Hội cơ sở vận động tổ viên chấp hành Quy ước hoạt động của Tổ TK&VV, thực hành tiết kiệm; giúp đỡ nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống, thực hiện trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn đã cam kết với Ngân hàng.

        Có thể khẳng định, từ hiệu quả của hoạt động ủy thác đã có tác động tích cực đến chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, nâng cao tỷ lệ thu hút hội viên và chất lượng sinh hoạt chi, tổ. Thông qua sinh hoạt chi tổ và hoạt động của tổ tiết kiệm, vay vốn đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ, giúp chị em tự tin hơn trong tham gia các hoạt động xã hội, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, chị em càng tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức Hội, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống. Qua đó làm tăng tỷ lệ hộ thoát nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

Tin liên quan

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(12/04/2024 2:01 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(10/04/2024 3:20 CH)

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC GIAO BAN CÔNG...(09/04/2024 8:58 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái- giao chỉ tiêu nâng cao...(09/04/2024 8:55 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(02/04/2024 10:58 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(02/04/2024 10:56 SA)

Tin mới nhất

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH TẶNG HUY HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH NINH THUẬN” NĂM 2023...(16/04/2024 4:39 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(12/04/2024 2:01 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(10/04/2024 3:20 CH)

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC GIAO BAN CÔNG...(09/04/2024 8:58 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái- giao chỉ tiêu nâng cao...(09/04/2024 8:55 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(02/04/2024 10:58 SA)

39 người đang online
°