Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2022

Đăng ngày 13 - 02 - 2023
Lượt xem: 91
100%

 


BAO CAO TCKH 2022 (124 31.12) (1).pdf

Tin liên quan

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2023(25/04/2023 9:07 SA)

Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2023(25/04/2023 9:05 SA)

Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2023(27/02/2023 1:47 CH)

Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2022(27/02/2023 1:44 CH)

Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2022(27/02/2023 1:42 CH)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Bác Ái (05/01/2023 3:08 CH)

Tin mới nhất

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2023(25/04/2023 9:07 SA)

Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2023(25/04/2023 9:05 SA)

Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2023(27/02/2023 1:47 CH)

Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2022(27/02/2023 1:44 CH)

Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2022(27/02/2023 1:42 CH)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Bác Ái (05/01/2023 3:08 CH)

72 người đang online
°