Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính huyện Bác Ái năm 2023

Đăng ngày 20 - 02 - 2023
Lượt xem: 218
100%

 


06_KH.pdf

Tin liên quan

V/v tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2024(20/03/2024 3:31 CH)

Quyết định (12/03/2024 4:37 CH)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024(25/12/2023 3:52 CH)

Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO...(21/04/2023 2:03 CH)

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm...(21/04/2023 1:57 CH)

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bác ái năm 2023(20/02/2023 3:28 CH)

Tin mới nhất

V/v tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2024(20/03/2024 3:31 CH)

Quyết định (12/03/2024 4:37 CH)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024(25/12/2023 3:52 CH)

Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO...(21/04/2023 2:03 CH)

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm...(21/04/2023 1:57 CH)

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bác ái năm 2023(20/02/2023 3:28 CH)

85 người đang online
°