Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Hội cựu chiến binh xã Phước Bình phối hợp triển khai thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách gắn với mô hình, dự án phát triển kinh tế - xã hội góp phấn giảm nghèo của địa phương

Đăng ngày 21 - 02 - 2023
Lượt xem: 65
100%

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ giảm nghèo là chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, Hội cựu chiến binh xã đã và đang có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên và nhân dân phát triển kinh tế. Phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức các chương trình tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đồng thời ký Hợp đồng nhận ủy thác từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để tạo nguồn vốn có lãi suất thấp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh dịch vụ, xuất khẩu lao động, ... giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất cho hội viên góp phần phát triển kinh tế của địa phương, điển hình hộ ông Katơr Hậu, Katơr Điêu, Pinăng Xuống thôn Bậc Rây 2,.....

Hội cựu chiến binh xã Phước Bình phối hợp triển khai thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách gắn với mô hình, dự án phát triển kinh tế - xã hội góp phấn giảm nghèo của địa phương

 

Đến nay Hội cựu chiến binh xã quản lý với tổng dư nợ là 5.929 triệu đồng với 131 hộ vay/03 tổ tiết kiệm và vay vốn với 10 chương trình tín dụng; tỷ lệ thu lãi đạt kế hoạch đề ra, không có nợ quá hạn và nợ khoanh, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn 100% tổ xếp loại tốt. Có thể nói rằng, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp cho nhiều người dân là hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Phước Bình chúng tôi có điều kiện phát triển kinh tế, sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ có nguồn vốn ưu đãi của Chính sách xã hội, trong đó có nhiều hộ nghèo là thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội cựu chiến binh quản lý đã thoát nghèo. Nguồn vốn đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, nhiều gia đình được sử dụng nước sạch, có công trình nhà vệ sinh,; nhiều con em của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để được học đại học, cao đẳng, trung học, học nghề và mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho việc học tập…

Để đạt được các kết quả trên, Hội cựu chiến binh xã Phước Bình tập trung thực hiện các nội dung sau: Thường xuyên tuyên truyền và phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đến mọi hội viên và người dân trong xã; Quan tâm công tác bình xét công khai các hộ vay vốn có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đưa vào danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn Chính sách xã hội, trình UBND xã xác nhận để ngân hàng cho vay. Bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng và các hộ vay có phương án sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả đều được xem xét cho vay vốn; Hội cựu chiến binh xã thường xuyên phối hợp với Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn và cán bộ tín dụng Chính sách xã hội kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của tổ viên, đôn đốc hộ vay trả lãi hàng tháng, trả gốc khi đến hạn theo định kỳ đã thỏa thuận, thông báo kịp thời cho Ngân hàng những trường hợp hộ vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, các hộ vay sử dụng vốn vay sai mục đích để xử lý theo quy định. Qua đó làm cho các hộ vay có ý thức trong việc sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả lãi, gốc đúng thời hạn, đồng thời giảm bớt những khó khăn khi bị rủi ro, tạo thêm thu nhập phục vụ cho hoạt động của hội trong các phòng trào; Thường xuyên tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ban giảm nghèo xã làm việc các trường hợp nợ chây ỳ, lãi tồn đọng nhiều; Hàng năm phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho cán bộ hội, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn. Phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến, tuyên truyền chủ trương có liên quan đến chính sách tín dụng ưu đãi và tập huấn công tác khuyến nông, khuyến lâm...để giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả.

Tin liên quan

Ủy ban nhân dân huyện họp thường kỳ kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ...(05/06/2023 8:27 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(22/05/2023 10:52 SA)

Ông Phạm Văn Tỵ, trưởng thôn Tà lú 1 – xã Phước Đại có nhiều đóng góp trong việc quản lý và triển...(19/05/2023 2:55 CH)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái tham gia hoạt động “Gửi...(19/05/2023 10:28 SA)

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ(15/05/2023 4:24 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái triển khai các giải pháp thực hiện hoàn...(26/04/2023 8:56 SA)

Tin mới nhất

Ủy ban nhân dân huyện họp thường kỳ kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ...(05/06/2023 8:27 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(22/05/2023 10:52 SA)

Ông Phạm Văn Tỵ, trưởng thôn Tà lú 1 – xã Phước Đại có nhiều đóng góp trong việc quản lý và triển...(19/05/2023 2:55 CH)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái tham gia hoạt động “Gửi...(19/05/2023 10:28 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(16/05/2023 8:40 SA)

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ(15/05/2023 4:24 CH)

26 người đang online
°