Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái tăng cường công tác huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện

Đăng ngày 22 - 02 - 2023
Lượt xem: 94
100%

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái tăng cường công tác huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện

 

Trong những năm qua, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Bác Ái đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND và Ban Đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) NHCSXH huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Bác Ái đã đạt được kết quả tích cực. Chất lượng tín dụng được nâng lên, nợ quá hạn, lãi tồn, món vay 3 tháng không hoạt động giảm; chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) được nâng lên; việc sử dụng vốn vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ngày càng có hiệu quả đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo của huyện.

Phòng giao dịch đã chủ động tham mưu cho các cấp chỉ đạo và phối hợp triển khai việc huy động nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân và nhận tiền gửi thông qua Tổ TK&VV. Việc thực hiện nghiệp vụ huy động tiền gửi đã tạo điều kiện cho hộ vay ý thức thực hành tiết kiệm, tích lũy nguồn vốn để trả nợ, trả lãi, nhằm giảm bớt một phần gánh nặng khi nợ vay đến hạn phải trả.

Đnâng cao hiệu quả công tác huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện trong thời gian tới, đơn vị đã tập trung thực hiện một số giải pháp như: Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và BĐD HĐQT huyện chỉ đạo, trên cơ sở các văn bản của Huyện ủy, UBND, BĐD HĐQT huyện, Phòng giao dịch đã cụ thể hóa thành các giải pháp để tổ chức thực hiện.  Chỉ đạo cán bộ tín dụng luôn bám sát các chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu huy động tiết kiệm cá nhân. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, khuyến khích, vận động cán bộ hội các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người dân... trên địa bàn huyện có khoản tiền, chưa sử dụng đến tham gia gửi tiết kiệm. Trên cơ sở nắm bắt được thông tin khách hàng có các khoản tiền chưa sử dụng đến, cán bộ đến tiếp cận tuyên truyền, vận động gửi tiền vừa được hưởng lãi vừa góp phần tạo nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.Tham mưu và phối hợp với các tổ chức Hội nhận ủy thác cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã gắn việc tuyên truyền, vận động huy động tiền gửi của các tổ chức, cá nhân với công tác thi đua khen thưởng và đánh giá xếp loại cuối năm. Tạo sự chuyển biến về nhận thức của cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, người dân trên địa bàn về ý nghĩa của hoạt động tín dụng chính sách cũng như ý nghĩa của việc tham gia gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH vì mục tiêu chung tay góp sức tạo nguồn vốn để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác./.

Tin liên quan

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái triển khai các giải pháp tháo gỡ khó...(12/06/2023 9:07 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(16/05/2023 8:40 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(13/04/2023 3:27 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái- giao chỉ tiêu nâng cao...(06/04/2023 8:53 SA)

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC GIAO BAN CÔNG...(06/04/2023 8:51 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái triển khai dịch vụ Mobile Banking đến...(06/04/2023 8:49 SA)

Tin mới nhất

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH TẶNG HUY HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH NINH THUẬN” NĂM 2023...(16/04/2024 4:39 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(12/04/2024 2:01 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(10/04/2024 3:20 CH)

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC GIAO BAN CÔNG...(09/04/2024 8:58 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái- giao chỉ tiêu nâng cao...(09/04/2024 8:55 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(02/04/2024 10:58 SA)

51 người đang online
°