Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Trưởng thôn Suối Rớ, xã Phước chính có nhiều đóng góp trong việc quản lý và triển khai thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội.

Đăng ngày 22 - 02 - 2023
Lượt xem: 46
100%

Nhiều năm là Trưởng thôn Suối Rớ -xã Phước Chính, huyện Bác Ái, Chị Cadá Thị Uyển đã nỗ lực không ngừng trong tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ nhân dân kỹ thuật và cách thức vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội Huyện để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế hộ gia đình, có nhiều đóng góp trong việc quản lý và triển khai thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội.

Trưởng thôn Suối Rớ, xã Phước chính có nhiều đóng góp trong việc quản lý và triển khai thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội.

 

Là một người được nhân dân tín nhiệm, có tiếng nói trong thôn, Chị Cadá Thị Uyển đã luôn chủ động nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước; Tham gia chứng kiến và ký biên bản các cuộc họp về thay đổi Ban quản lý Tổ TK&VV; Kết nạp tổ viên và cho tổ viên ra khỏi Tổ, bình xét cho vay, thống nhất thực hành tiết kiệm của các tổ viên trong Tổ trên cơ sở quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ TK&VV. Tham dự đầy đủ các cuộc họp bình xét cho vay trong thôn, đảm bảo công khai dân chủ, nắm bắt được hiện trạng số hộ trong thôn đã vay vốn, hộ vay thuộc Tổ TK&VV nào, hộ vay mới, hộ thuộc đối tượng thụ hưởng có nhu cầu vay vốn nhưng chưa được vay…để có ý kiến. Phối hợp cùng các Ban quản lý tổ giám sát người vay sử dụng vốn vay; giám sát việc xử lý nợ bị rủi ro. Theo dõi, kiểm tra mọi hoạt động của Ban quản lý Tổ TK&VV, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn chiếm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân. Chứng kiến việc hộ gia đình thỏa thuận việc cử một cá nhân đại diện theo ủy quyền để đứng tên vay vốn và thực hiện các giao dịch với NHCSXH nơi cho vay và ký trên Giấy ủy quyền. Đôn đốc, khuyến khích người vay vốn tham dự các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật: khuyến nông, khuyến lâm… để nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh.

Đến nay dư nợ vay tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bác Ái của thôn là 5.142 triệu đồng, số tổ vay vốn trong thôn là 03 tổ, số hộ vay vốn của thôn là hơn 120 hộ. Không có nợ quá hạn, tỷ lệ thu lãi trên 100% số lãi phải thu.

Sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, quyết tâm giúp bà con trong thôn thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống, Chị Cadá Thị Uyển, Trưởng thôn Suối Rớ -xã Phước Chính trở thành tấm gương điển hình tiêu biểu đề nghị tuyên dương, khen thưởng./.

Tin liên quan

Xã Phước Chính tổ chức Lễ Ra Quân thực hiện mô hình “Mỗi gia đình với một mảnh vườn(22/03/2023 9:45 SA)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÁC ÁI TRIỂN KHAI LẬP BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI CHÍNH NĂM 2022(20/03/2023 4:53 CH)

Tuổi trẻ Bác Ái đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành...(08/03/2023 10:18 SA)

NHỮNG RỦI RO TIỀM ẨN CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THƯỜNG GẶP(04/03/2023 11:06 SA)

Hội cựu chiến binh xã Phước Bình phối hợp triển khai thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách gắn...(21/02/2023 2:48 CH)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BÁC ÁI – PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỐN VỐN VAY TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (10/02/2023 9:34 SA)

Tin mới nhất

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(29/03/2023 1:55 CH)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái kiểm tra việc triển...(27/03/2023 10:36 SA)

Xã Phước Chính tổ chức Lễ Ra Quân thực hiện mô hình “Mỗi gia đình với một mảnh vườn(22/03/2023 9:45 SA)

HỘI PHỤ NỮ XÃ PHƯỚC CHÍNH, HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI(21/03/2023 1:29 CH)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÁC ÁI TRIỂN KHAI LẬP BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI CHÍNH NĂM 2022(20/03/2023 4:53 CH)

Tuổi trẻ Bác Ái đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành...(08/03/2023 10:18 SA)

58 người đang online
°