Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2023

Đăng ngày 27 - 02 - 2023
Lượt xem: 240
100%

 


Công khai phân bổ vốn đầu tư năm 2023.pdf

Tin liên quan

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2024(16/04/2024 4:49 CH)

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2023(16/04/2024 4:48 CH)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 huyện Bác Ái(28/12/2023 10:00 SA)

Thông báo(06/12/2023 9:48 SA)

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 09 tháng đầu năm 2023(14/10/2023 7:04 CH)

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 06 tháng đầu năm 2023(24/07/2023 9:05 CH)

Tin mới nhất

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2024(16/04/2024 4:49 CH)

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2023(16/04/2024 4:48 CH)

Công kai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2024(15/01/2024 4:14 CH)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 huyện Bác Ái(28/12/2023 10:00 SA)

Thông báo(06/12/2023 9:48 SA)

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 09 tháng đầu năm 2023(14/10/2023 7:04 CH)

34 người đang online
°