KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÁC ÁI TRIỂN KHAI LẬP BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI CHÍNH NĂM 2022

Đăng ngày 20 - 03 - 2023
Lượt xem: 188
100%

Thực hiện Nghị định 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính Nhà nước; Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên; Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 18/12/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước; Thông tư số 39/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 18/12/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước và các văn bản khác có liên quan; ngày 10/3/2023 Kho bạc Nhà nước Bác Ái ban hành Công văn số 43/KBBA-KTNN về việc triển khai lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính năm 2022.

Giao dịch viên – Kho bạc Nhà nước Bác Ái đang kiểm tra số liệu báo cáo cung cấp Nhà nước

 

Trong những năm qua báo cáo tài chính nhà nước đã cung cấp thông tin tài chính, ngân sách nhà nước một cách tổng thể (về tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn, thu nhập và chi của nhà nước) cũng như chi tiết theo khu vực (Hành chính, sự nghiệp; Doanh nghiệp nhà nước; Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách;…); theo cơ cấu trung ương - địa phương và theo bản chất, nội dung kinh tế. Đây là những thông tin quan trọng để đánh giá tài chính nhà nước nói chung, tài chính của từng khu vực nói riêng (đặc biệt là của nhóm các đơn vị Hành chính sự nghiệp); so sánh tài chính giữa các địa phương, biến động giữa các năm,... từ đó, phục vụ công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạoỦy ban nhân dân huyện Bác Ái cùng với  sự phối hợp của các đơn vị trong khu vực nhà nước và với sự nỗ lực, quyết tâm Kho bạc Nhà nước Bác Ái đã hoàn thành công tác tổng hợp Báo cáo cung cấp thông tin tài chính năm đầu tiên 2018 và những năm tiếp theo theo đúng thời hạn quy định. Qua đó, phản ánh bức tranh sơ khai về tài sản, nguồn vốn của nhà nước trên địa bàn huyện. Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các cơ quan, đơn vị đã phản ánh trung thực, khách quan, hợp lý thông tin tài chính của đơn vị mình và các đơn vị kế toán trực thuộc; đánh giá hiệu quả chi tiêu công, hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách; kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính Nhà nước; đánh giá năng lực, sự tín nhiệm của nền tài chính;....

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì một số đơn vị chưa có sự phối hợp tốt, chưa nhận thức được tầm quan trọng của báo cáo tài chính; năng lực, trình độ của cán bộ kế toán trong khu vực nhà nước trong những năm gần đây mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn khoảng cách so với các yêu cầu cải cách kế toán khu vực nhà nước; đặc biệt tại các đơn vị nhỏ, ở vùng sâu, vùng xa, năng lực, trình độ của cán bộ kế toán chưa cao do các cán bộ này thường kiêm nhiệm, không được đào tạo bài bản, chủ yếu làm kế toán theo kinh nghiệm, chưa làm chủ được số liệu tài chính của đơn vị dẫn đến còn nhiều sai sót, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thông tin đầu vào của báo cáo tài chính nhà nước và theo đó cũng ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính nhà nước; các đơn vị chưa quan tâm nhiều đến thời hạn thực hiện gửi báo cáo qua Cổng thông tin điện tử hệ thống Tổng Kế toán Nhà nước dẫn đến còn chậm trễ; xác định nhầm lẫn giữa 02 loại tài sản hữu hình và vô hình; việc tổng hợp thông tin về tài sản kết cấu hạ tầng nhà nước chưa phản ánh đúng thực trạng,  chưa xác định rõ nguyên giá, khấu hao và giá trị còn lại chi tiết theo từng loại tài sản;....

Để chất lượng báo cáo tài chính ngày càng được nâng cao, thể hiện, phản ánh trung thực tình hình tài chính của các đơn vị, các đơn vị cần phải nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình, từ đó có sự quan tâm hạch toán đầy đủ vào sổ kế toán; chủ động trong công tác lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính hàng năm; các biểu mẫu báo cáo phải đảm bảo chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán nhà nước, đảm bảo nguồn thông tin đầu vào của báo cáo tài chính Nhà nước theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 và Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018; việc gửi báo cáo qua Cổng thông tin điện tử hệ thống Tổng Kế toán Nhà nước đảm bảo đúng hạn; đồng thời tiếp tục học tập, nghiên cứu cùng với Kho bạc Nhà nước Bác Ái nâng cao chất lượng báo cáo cung cấp thông tin tài chính để góp phần tạo nên một báo cáo tài chính nhà nước đầy đủ các thông tin, dữ liệu phản ánh chính xác nền tài chính, giúp công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của các địa phương ngày càng hiệu quả ./.

Tin liên quan

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái tổ chức buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ(10/05/2024 8:50 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Ủy ban nhân dân huyện huyện Bác Ái tổ chức phiên họp thường kỳ kinh tế - xã hội tháng 4(07/05/2024 3:21 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

Tin mới nhất

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái tổ chức buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ(10/05/2024 8:50 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...(08/05/2024 4:49 CH)

Ủy ban nhân dân huyện huyện Bác Ái tổ chức phiên họp thường kỳ kinh tế - xã hội tháng 4(07/05/2024 3:21 CH)

47 người đang online
°