Thông báo_xét chọn, tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái

Đăng ngày 15 - 05 - 2023
Lượt xem: 212
100%

 


THONG BAO 31 TIEP NHAN CONG CHUC HUYEN.pdf

Tin liên quan

kế hoạch tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2024(29/02/2024 9:09 SA)

Thông báo công khai kết quả thi vòng 1 - kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Bác ái năm 2023(05/01/2024 10:38 SA)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã huyện Bác Ái năm 2023(05/10/2023 9:21 SA)

Thông báo về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập xét chọn viên, công chức cấp xã vào làm công...(06/07/2023 5:02 CH)

Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động (29/05/2023 3:14 CH)

Xét chọn, tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái(11/05/2023 10:02 SA)

Tin mới nhất

kế hoạch tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2024(29/02/2024 9:09 SA)

Thông báo công khai kết quả thi vòng 1 - kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Bác ái năm 2023(05/01/2024 10:38 SA)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã huyện Bác Ái năm 2023(05/10/2023 9:21 SA)

Thông báo về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập xét chọn viên, công chức cấp xã vào làm công...(06/07/2023 5:02 CH)

Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động (29/05/2023 3:14 CH)

Xét chọn, tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái(11/05/2023 10:02 SA)

31 người đang online
°