Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái tham gia hoạt động “Gửi tiền chung tay vì người nghèo năm 2023”

Đăng ngày 19 - 05 - 2023
Lượt xem: 75
100%

Ngày 17/5/2023 Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái đã tham gia phát động “Gửi tiền chung tay vì người nghèo năm 2023” do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác cấp tỉnh tổ chức

 

Tại buổi lễ phát động, khách hàng, các đại biểu đã nghe Chi nhánh NHCSXH tỉnh giới thiệu các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, hình thức gửi, địa điểm nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm đang áp dụng trong hệ thống NHCSXH. Nhm thực hiện kế hoạch số 260/KH-NHCS ngày 22/02/2022 của Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Để góp phần cùng với nguồn vốn Trung ương triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, nhm hỗ trợ người nghèo và các đi tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần phục hi và phát triển kinh tế theo Nghị Quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Hoạt động gửi tiền tiết kiệm vào NHCSXH đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tạo nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của huyện. Qua đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và của toàn xã hội trong việc tạo nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội; các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái tham gia “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, thực sự là “hành động nhỏ - ý nghĩa lớn”; góp phần cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và không để ai bị bỏ lại phía sau, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 Ngay sau lễ phát động, nhiều người dân trên địa bàn huyện tham gia gửi  tiết kiệm với số tiền hơn 200 triệu đồng. Không chỉ duy trì hoạt động trong lễ phát động, thời gian tới, NHCSXH huyện sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên chức, các cơ quan đơn vị, người dân tham gia và tổ chức phát động tại tất cả các điểm giao dịch xã còn lại trên địa bàn huyện.

 

Tin liên quan

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC...(12/09/2023 9:19 CH)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ NGUỐN VỐN VAY TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH (12/09/2023 9:15 CH)

XÃ PHƯỚC HÒA, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(12/09/2023 9:12 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(30/08/2023 8:28 SA)

Hiệu quả từ chương trình tín dụng chính sách xã hội(14/08/2023 2:47 CH)

UBND huyện Bác Ái triển khai thực hiện Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng...(14/08/2023 2:53 CH)

Tin mới nhất

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC...(12/09/2023 9:19 CH)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ NGUỐN VỐN VAY TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH (12/09/2023 9:15 CH)

XÃ PHƯỚC HÒA, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(12/09/2023 9:12 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(30/08/2023 8:28 SA)

Hiệu quả từ chương trình tín dụng chính sách xã hội(14/08/2023 2:47 CH)

UBND huyện Bác Ái triển khai thực hiện Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng...(14/08/2023 2:53 CH)

20 người đang online
°