Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về tiếp nhận và giải quyết TTHC , dịch vụ công tại huyện Bác Ái

Đăng ngày 08 - 05 - 2023
Lượt xem: 115
100%

 


30_TB.pdf

Tin liên quan

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 nhiệm vụ Đề án 06/CP(18/08/2023 9:47 SA)

Ra quân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ứng dụng VNeID) trên địa bàn huyện Bác Ái(03/07/2023 3:41 CH)

Kế hoạch Triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa huyện đến năm 2023.(03/07/2023 10:50 SA)

Tin mới nhất

kế hoạch tuyên truyền, tổ chức hướng dẫn người dân đăng ký sử dụng 02 dịch vụ công liên thông (20/12/2023 9:42 SA)

Triển khai thực hiện các mô hình của Đề án " phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và...(25/10/2023 2:22 CH)

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 nhiệm vụ Đề án 06/CP(18/08/2023 9:47 SA)

Quyết định thành lập Ban điều hành chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025(15/07/2023 4:59 CH)

Quyết định ban hành quy chế hoạt động Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Bác Ái giai đoạn 2022-2025(15/07/2023 4:57 CH)

Thực hiện chiến dịch "80 ngày, đêm" thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân...(04/07/2023 4:21 CH)

38 người đang online
°