Kho bạc Nhà nước Bác Ái tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu Ngân sách Nhà nước hoàn thành dự toán 2023

Đăng ngày 02 - 02 - 2024
Lượt xem: 101
100%

Bác Ái là huyện miền núi đặc biệt khó khăn - thuộc Chương trình 30a của Chính phủ, những năm qua thường xuyên phải gánh chịu hậu quả của thiên tai (lốc xoáy, hạn hán, lũ lụt), trình độ dân trí thấp, đời sống của đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh, nền kinh tế của huyện Bác Ái chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Mặt khác, từ năm 2021 đến nay đại dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế xã hội của người dân cả nước nói chung và huyện Bác Ái nói riêng, do đó nguồn thu Ngân sách Nhà nước từ các cá nhân, tổ chức là chưa tăng cao so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân một phần từ sức tiêu thụ hàng hóa còn chậm, chính sách giảm 2% thuế GTGT trên các loại hàng hóa cũng như ĐTXDCB được áp dụng từ ngày 01/7/2023 (theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP),... do vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Bác Ái.

 

Công tác thu Ngân sách Nhà nước không phải là nhiệm vụ riêng của bất kỳ cơ quan, đơn vị nào, mà là sự phối hợp, kết hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn. Cùng với các cơ quan, đơn vị, Kho bạc Nhà nước Bác Ái đã tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu Ngân sách Nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước và Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 178/2021 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước; thực hiện đúng các quy định về chứng từ thu Ngân sách Nhà nước, hoàn trả các khoản thu Ngân sách Nhà nước, đối chiếu, xử lý sai sót và hạch toán kế toán công tác thu Ngân sách Nhà nước; thực hiện ký thoả thuận liên tịch Quy trình phối hợp thu Ngân sách Nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước Bác Ái với Chi cục thuế Khu vực Ninh Sơn - Bác Ái, Ngân hàng Nông nghiệp huyện Bác Ái.

Kho bạc Nhà nước Bác Ái ký thỏa thuận liên tịch quy trình phối hợp thu Ngân sách Nhà nước

 

Quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 và Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ tài chính trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn trong việc xác định thời gian nộp phạt và số tiền chậm nộp đối với các trường hợp cá nhân nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt do Bác Ái là vùng sâu, vùng xa nên việc đi lại của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Kho bạc Nhà nước Bác Ái triển khai thông báo phối hợp

thu tiền phạt vi phạm hành chính đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

 

Quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 và Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ tài chính trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn trong việc xác định thời gian nộp phạt và số tiền chậm nộp đối với các trường hợp cá nhân nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt do Bác Ái là vùng sâu, vùng xa nên việc đi lại của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, Kho bạc Nhà nước huyện Bác Ái tiếp tục thực hiện một số giải pháp nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện vượt dự toán được giao:

1. Tiếp tục triển khai phối hợp tốt với cơ quan thuế, ngân hàng thương mại và các cơ quan liên quan trong công tác thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện.

2. Thực hiện hạch toán đúng mục lục Ngân sách Nhà nước và phân chia nguồn thu theo quy định; thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách.

3. Phối hợp với Chi cục thuế khu vực Ninh Sơn – Bác Ái trong việc tuyên truyền cho các cá nhân, tổ chức xác định nộp thuế là quyền và nghĩa vụ, từ đó luôn chủ động thực hiện nghĩa vụ về nộp Ngân sách Nhà nước.

4. Tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn người nộp đến Ngân hàng Nông nghiệp huyện Bác Ái nộp tiền, tiến tới giảm số lượng Khách hàng đến nộp phạt trực tiếp tại Kho bạc.

5. Cơ quan ra quyết định, thông báo nộp Ngân sách Nhà nước cần ghi rõ địa điểm nộp tiền tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Bác Ái để người nộp trực tiếp đến giao dịch với Ngân hàng Nông nghiệp huyện Bác Ái, tránh tình trạng người nộp phải đi lại nhiều lần./.

 

Tin liên quan

Thông báo bán vật tư tháo dở(13/07/2023 9:59 SA)

Thông báo về việc bán tài sản là vật liệu thu hồi (13/07/2023 9:27 SA)

Tin mới nhất

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cục C11 Bộ Công an và NHCSXH (24/04/2024 2:21 CH)

23 người đang online
°