Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Bác Ái triển khai thực hiện quản lý nợ khoanh

Đăng ngày 26 - 02 - 2024
Lượt xem: 100
100%

Thực hiện Văn bản số 368/NHCS-QLN ngày 17/01/2024 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc Quản lý nợ khoanh; Văn bản số 95/NHCS-BĐD ngày 24/01/2024 của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện Quản lý nợ khoanh;

 

 Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) NHCSXH huyện Bác Ái có ý kiến như sau:

  1. Phòng giao dịch NHCSXH huyện chủ trì, phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác Huyện triển khai thực hiện các quy định tại Văn bản số 368/NHCS-TDNN ngày 17/01/2024 về việc Quản lý nợ khoanh của Tổng Giám đốc NHCSXH. Chỉ đạo Cán bộ tín dụng báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND các xã, phối hợp với các Hội Đoàn thể nhận ủy thác cấp xã xây dựng kế hoạch kiểm tra nợ khoanh chi tiết đến từng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) về thời gian, thành phần tham gia kiểm tra phù hợp với thực tế địa bàn và được Giám đốc Phòng giao dịch phê duyệt để tổ chức thực hiện theo đúng các nội dung đã quy định tại Văn bản số 368/NHCS-TDNN.
  2. Các Hội Đoàn thể nhận ủy thác huyện phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện để tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo Hội Đoàn thể nhận ủy thác cấp xã phổ biến, hướng dẫn Tổ TK&VV tổ chức thực hiện các quy định tại văn bản số 368/NHCS-TDNN ngày 17/01/2024 của Tổng Giám đốc NHCSXH và kế hoạch kiểm tra, đánh giá của NHCSXH nơi cho vay đã xây dựng.
  3. Các thành viên BĐD-HĐQT NHCSXH huyện theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có liên quan; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.
  4. Ủy ban nhân dân các xã chỉ đạo các hội đoàn thể nhận ủy thác, các trưởng thôn, các Tổ TK&VV thực hiện tốt công tác quản lý nợ khoanh và xử lý các khoản nợ khoanh phát sinh kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Tin liên quan

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(12/04/2024 2:01 CH)

Tin mới nhất

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cục C11 Bộ Công an và NHCSXH (24/04/2024 2:21 CH)

48 người đang online
°