Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục: “Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống

Đăng ngày 29 - 02 - 2024
Lượt xem: 101
100%

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục: “Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo phân cấp theo Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 21/2/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận một cửa

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận khi hồ sơ đầy đủ thì quét (scan), cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử, xuất giấy biên nhận và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng, Ban chuyên môn

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản trình lãnh đạo UBND

09 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND

Xem xét, Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

1,5  ngày

Bước 4

Phòng chuyên môn

Chuyển trả kết quả cho bộ phận một cửa

01 ngày

Bước 5

Bộ phận một cửa

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện

12 ngày


189_qđ LĨNH VỰC Y TẾ- quy trình nội bộ.pdf

Tin liên quan

bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hương ước, quy ước (08/05/2024 4:21 CH)

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực hộ tịch(07/05/2024 3:31 CH)

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ...(29/02/2024 2:05 CH)

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công tác dân tộc thuộc...(15/02/2024 2:10 CH)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết...(02/01/2024 11:24 SA)

Quy trình nội giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm (25/12/2023 4:21 CH)

Tin mới nhất

bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hương ước, quy ước (08/05/2024 4:21 CH)

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực hộ tịch(07/05/2024 3:31 CH)

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ...(29/02/2024 2:05 CH)

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công tác dân tộc thuộc...(15/02/2024 2:10 CH)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết...(02/01/2024 11:24 SA)

Quy trình nội giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm (25/12/2023 4:21 CH)

31 người đang online
°