kế hoạch tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2024

Đăng ngày 29 - 02 - 2024
Lượt xem: 261
100%

Tờ trình về việc đề nghị ban hành Kế hoạch tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2024

 


13_TTr.pdf

Tin liên quan

Công bố danh mục tài liệu ôn tập phục vụ tiếp nhận công chức vào làm tại UBND xã Phước Đại(10/05/2024 9:36 SA)

Thông báo công khai kết quả thi vòng 1 - kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Bác ái năm 2023(05/01/2024 10:38 SA)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã huyện Bác Ái năm 2023(05/10/2023 9:21 SA)

Thông báo về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập xét chọn viên, công chức cấp xã vào làm công...(06/07/2023 5:02 CH)

Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động (29/05/2023 3:14 CH)

Thông báo_xét chọn, tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức tại Ủy ban nhân dân...(15/05/2023 4:26 CH)

Tin mới nhất

Công bố danh mục tài liệu ôn tập phục vụ tiếp nhận công chức vào làm tại UBND xã Phước Đại(10/05/2024 9:36 SA)

Thông báo công khai kết quả thi vòng 1 - kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Bác ái năm 2023(05/01/2024 10:38 SA)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã huyện Bác Ái năm 2023(05/10/2023 9:21 SA)

Thông báo về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập xét chọn viên, công chức cấp xã vào làm công...(06/07/2023 5:02 CH)

Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động (29/05/2023 3:14 CH)

Thông báo_xét chọn, tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức tại Ủy ban nhân dân...(15/05/2023 4:26 CH)

23 người đang online
°