Quyết định

Đăng ngày 12 - 03 - 2024
Lượt xem: 264
100%

Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái kỳ 2019-2023

 


45_QĐ.pdf

Tin liên quan

V/v tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2024(20/03/2024 3:31 CH)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024(25/12/2023 3:52 CH)

Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO...(21/04/2023 2:03 CH)

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm...(21/04/2023 1:57 CH)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính huyện Bác Ái năm 2023(20/02/2023 3:41 CH)

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bác ái năm 2023(20/02/2023 3:28 CH)

Tin mới nhất

V/v tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2024(20/03/2024 3:31 CH)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024(25/12/2023 3:52 CH)

Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO...(21/04/2023 2:03 CH)

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm...(21/04/2023 1:57 CH)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính huyện Bác Ái năm 2023(20/02/2023 3:41 CH)

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bác ái năm 2023(20/02/2023 3:28 CH)

6 người đang online
°