Hội nông dân xã Phước Chính, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội trong phát triển kinh tế hộ gia đình

Đăng ngày 18 - 03 - 2024
Lượt xem: 67
100%

Trong thời gian qua Hội nông dân xã Phước Chính, huyện Bác Ái đã triển khai có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển kinh tế. Từ đó nhiều hội viên đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

 

Hiện nay, Hội nông dân xã Phước Chính đang quản lý 4 tổ tiết kiệm vay vốn theo địa bàn dân cư, với tổng dư nợ trên 7.506 triệu đồng/160 hộ vay, bình quân mỗi hộ vay từ 15 triệu đồng đến 50 triệu đồng, với 11 chương trình tín dụng, tỷ lệ thu lãi đạt trên 100% số lãi phải thu; không có nợ quá hạn; lãi tồn là 13,4 triệu đồng. Từ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước, nhiều hội viên đã đầu tư đúng mục đích mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhờ đó không chỉ thoát được nghèo mà còn vươn lên, cuộc sống khá giả, đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Trên cơ sở xác định đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong thực hiện nội dung công việc trong hợp đồng Ủy thác giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) và Hội nông dân xã. Hội nông dân xã đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH, Ban giảm nghèo xã tập trung triển khai đầy đủ các nội dung công việc, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động bằng việc đề ra nhiều giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện. Thông qua đó một mặt vừa bảo đảm cùng với NHCSXH đưa vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách công khai, dân chủ, tạo được lòng tin trong nhân dân, phát huy hiệu quả trong sử dụng vốn vay. Mặt khác là điều kiện giúp tập hợp, củng cố, gắn kết, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội tại các thôn.

Để đạt được các kết quả trên, bản thân Bà Cadá Thị Thái chủ tịch Hội nông dân xã Phước Chính đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên tuyên truyền và phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đến mọi hội viên và người dân trong xã. Hội nông dân xã thường xuyên phối hợp với Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn và cán bộ tín dụng NHCSXH kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của tổ viên, đôn đốc hộ vay trả lãi hàng tháng, trả gốc khi đến hạn theo định kỳ đã thỏa thuận, thông báo kịp thời cho NHCSXH những trường hợp hộ vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, các hộ vay sử dụng vốn vay sai mục đích để xử lý theo quy định. Qua đó làm cho các hộ vay có ý thức trong việc sử dụng vốn vay cho có hiệu quả, trả lãi, gốc đúng thời hạn, đồng thời giảm bớt những khó khăn khi bị rủi ro, tạo thêm thu nhập phục vụ cho hoạt động của hội trong các phong trào. Thường xuyên kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Phối hợp chặt chẽ với NHCSXH, Ban giảm nghèo để xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, lãi tồn đọng.

Thời gian tới, Hội nông dân xã Phước Chính chủ động phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bác Ái rà soát, tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư, mở rộng các mô hình kinh tế, phát triển dịch vụ; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương ./.

Tin liên quan

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(12/04/2024 2:01 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(10/04/2024 3:20 CH)

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC GIAO BAN CÔNG...(09/04/2024 8:58 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái- giao chỉ tiêu nâng cao...(09/04/2024 8:55 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(02/04/2024 10:58 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(02/04/2024 10:56 SA)

Tin mới nhất

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(12/04/2024 2:01 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(10/04/2024 3:20 CH)

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC GIAO BAN CÔNG...(09/04/2024 8:58 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái- giao chỉ tiêu nâng cao...(09/04/2024 8:55 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(02/04/2024 10:58 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(02/04/2024 10:56 SA)

19 người đang online
°