kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2024 của huyện Bác Ái

Đăng ngày 20 - 03 - 2024
Lượt xem: 56
100%

 


04_KH chuyển đổi số năm 2024.pdf

Tin liên quan

kế hoạch tuyên truyền, tổ chức hướng dẫn người dân đăng ký sử dụng 02 dịch vụ công liên thông (20/12/2023 9:42 SA)

Triển khai thực hiện các mô hình của Đề án " phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và...(25/10/2023 2:22 CH)

Quyết định thành lập Ban điều hành chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025(15/07/2023 4:59 CH)

Quyết định ban hành quy chế hoạt động Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Bác Ái giai đoạn 2022-2025(15/07/2023 4:57 CH)

Thực hiện chiến dịch "80 ngày, đêm" thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân...(04/07/2023 4:21 CH)

Mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp tái khoản định danh điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện...(20/06/2023 2:32 CH)

Tin mới nhất

Huyện Bác Ái tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06/CP(07/03/2024 4:16 CH)

kế hoạch tuyên truyền, tổ chức hướng dẫn người dân đăng ký sử dụng 02 dịch vụ công liên thông (20/12/2023 9:42 SA)

Triển khai thực hiện các mô hình của Đề án " phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và...(25/10/2023 2:22 CH)

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 nhiệm vụ Đề án 06/CP(18/08/2023 9:47 SA)

Quyết định thành lập Ban điều hành chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025(15/07/2023 4:59 CH)

Quyết định ban hành quy chế hoạt động Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Bác Ái giai đoạn 2022-2025(15/07/2023 4:57 CH)

115 người đang online
°