Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại xã Phước Hòa

Đăng ngày 02 - 04 - 2024
Lượt xem: 54
100%

Thực hiện Kế hoạch số 378/KH-NHCS ngày 29/12/2023 về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nội bộ năm 2024 của Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bác Ái, ngày 15/03/2024 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Phước Hòa. Về phía đoàn kiểm tra có Ông Trần Hữu Quân, Phó Giám đốc Phòng giao dịch làm trưởng đoàn; tại xã Phước Tân có sự tham dự của lãnh đạo UBND xã, lãnh đạo các tổ chức hội nhận uỷ thác và các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

 

Qua báo cáo của xã Phước Tân, Đoàn kiểm tra NHCSXH huyện ghi nhận và đánh giá cao công tác tham mưu của cán bộ tín dụng, sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng uỷ, UBND xã, các ban ngành của xã và sự nỗ lực của các tổ chức hội nhận ủy thác, tổ TK&VV trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn xã đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận như: Triển khai giải ngân được hơn 1.670 triệu đồng/42 món vay; dư nợ hiện tại hơn 18.980 triệu đồng/474 món vay /08 Tổ TK&VV, tỷ lệ thu lãi đạt trên 99% số lãi phải thu, kể cả lãi tồn; công tác xử lý nợ được kịp thời; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc, NHCSXH tỉnh, Trưởng Ban đại diện NHCSXH huyện; công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được quan tâm. Tuy nhiên công tác triển khai huy động tiết kiệm tại điểm giao dịch xã, tham gia gửi tiền qua tổ TK&VV tỷ lệ còn thấp, chưa đạt theo kế hoạch đề ra...

Để tiếp tục thực hiện tốt, kịp thời, có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra của NHCSXH huyện đề nghị UBND xã, các tổ chức hội nhận ủy thác, tổ TK&VV chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền hộ dân chấp hành tốt nghĩa vụ trong việc vay vốn tín dụng chính sách của Đảng, Nhà nước để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm, tăng thu nhập và an sinh xã hội. Quan tâm tuyên truyền, vận động người dân tham gia gửi tiền tiết kiệm qua tổ TK&VV

2. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo và quán triệt đến tất cả các Hội Đoàn thể nhận ủy thác nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ chính trị trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện quyết liệt việc nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác, rà soát kiện toàn lại Ban quản lý Tổ TK&VV hoạt động không tốt; quan tâm công tác bình xét cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích; duy trì việc sinh hoạt tổ; tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban với NHCSXH theo định kỳ quy định; nâng cao chất lượng trong các cuộc kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng từng chương trình.

3. Chủ tịch UBND xã, Ban giảm nghèo xã chỉ đạo các cấp hội nhận ủy thác, các Ban quản lý thôn tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi trên loa đài, tổ chức họp thôn, họp Tổ TK&VV để rà soát, làm việc trực tiếp những hộ vay có phương án sản xuất kinh doanh, có mô hình chăn nuôi hiệu quả, chấp hành tốt việc trả nợ, trả lãi, nhưng có dư nợ thấp để tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện cho hộ dân vay nâng mức để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, triển khai cho hộ dân thuộc đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là hộ nghèo, hộ c,ận nghèo và hộ mới thoát nghèo có nhu vay vốn và đủ điều kiện vay vốn.

4. UBND xã tiếp tục quan tâm, tham mưu cho Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo Triển khai thực hiện kế hoạch số 41-KH/HU ngày 03/8/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về triển khai thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Tin liên quan

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(12/04/2024 2:01 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(10/04/2024 3:20 CH)

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC GIAO BAN CÔNG...(09/04/2024 8:58 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái- giao chỉ tiêu nâng cao...(09/04/2024 8:55 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(02/04/2024 10:56 SA)

Hội nông dân xã Phước Chính, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn vay Ngân...(18/03/2024 4:47 CH)

Tin mới nhất

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(12/04/2024 2:01 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(10/04/2024 3:20 CH)

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC GIAO BAN CÔNG...(09/04/2024 8:58 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái- giao chỉ tiêu nâng cao...(09/04/2024 8:55 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(02/04/2024 10:56 SA)

Hội nông dân xã Phước Chính, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn vay Ngân...(18/03/2024 4:47 CH)

72 người đang online
°