Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái- giao chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng đến cuối năm 2024

Đăng ngày 09 - 04 - 2024
Lượt xem: 54
100%

Thực hiện Quyết đinh số 345/QĐ-BĐD ngày 27/3/2024 của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận về việc giao chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng đến cuối năm 2024 cho các huyện trên địa bàn tỉnh. Ngày 28/03/2023, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bác Ái đã giao chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng đến cuối năm 2024 theo Quyết định số 93/QĐ-BĐD cho các hội đoàn thể nhận uỷ thác cấp huyện, cho UBND các xã trên địa bàn huyện. Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện, Chủ tịch UBND các xã, Lãnh đạo các tổ chức hội đoàn thể nhận uỷ thác cấp huyện căn cứ chỉ tiêu được giao có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo Ban giảm nghèo xã, các cấp hội nhận uỷ thác cấp xã, cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn phối hợp triển khai thực hiện.

quan cảnh hội nghị

 

Phấn đấu đến cuối năm 2024, nợ quá hạn giảm 08 triệu đồng; nợ khoanh giảm 100 triệu đồng, tăng 01 Hội cơ sở không có nợ quá hạn, lãi tồn giảm 60 triệu đồng so với cuối năm 2023. Các thành viên Ban đại diện huyện là lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu được giao tại các địa bàn được phân công theo dõi phụ trách; Chủ tịch UBND các xã là thành viên Ban đại diện huyện nâng cao trách nhiệm, quyết liệt chỉ đạo, nắm rõ tình hình việc thực hiện các chỉ tiêu được giao từng tổ chức hội nhận uỷ thác, tổ TK&VV; Lãnh đạo Huyện Hội thường xuyên quan tâm đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu được giao từng Hội cơ sở để có chỉ đạo, đôn đốc trong các cuộc họp giao ban định kỳ hằng tháng với tất cả các Hội cơ sở nhận ủy thác 9/9 xã; Cấp Hội nhận uỷ thác cấp xã, tổ TK&VV nắm rõ, nắm sát các chỉ tiêu, công việc được giao, báo cáo cụ thể từng nội dung công việc chưa thực hiện được và từng nguyên nhân cụ thể./.

Tin liên quan

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(12/04/2024 2:01 CH)

Tin mới nhất

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cục C11 Bộ Công an và NHCSXH (24/04/2024 2:21 CH)

85 người đang online
°