Lịch tiếp công dân của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện định kỳ tháng 01 năm 2023

Đăng ngày 10 - 05 - 2024
Lượt xem: 18
100%

 


1.pdf | 1-1160-TB lich TCD thang 1-2023.pdf | 1.11.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện định kỳ tháng 4 năm 2023(10/05/2024 8:57 SA)

Lịch tiếp công dân của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện định kỳ tháng 3 năm 2023(10/05/2024 8:56 SA)

Lịch tiếp công dân của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện định kỳ tháng 2 năm 2023(10/05/2024 8:55 SA)

Lịch tiếp công dân của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện định kỳ tháng 6 năm 2023(10/05/2024 9:08 SA)

Lịch tiếp công dân của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện định kỳ tháng 5 năm 2023(10/05/2024 8:59 SA)

Lịch tiếp công dân của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện định kỳ tháng 8 năm 2023(10/05/2024 9:11 SA)

21 người đang online
°