Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc quản lý và triển khai thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội

Đăng ngày 10 - 05 - 2024
Lượt xem: 25
100%

Nhiều năm làm trưởng thôn Gia É (xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận), ông Katơr Hòa đã nỗ lực không ngừng trong tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ người dân kỹ thuật và cách thức làm ăn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế hộ gia đình.

 

Ông Katơr Hòa cho biết: Thôn Gia É có 210 hộ, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 22,86% (48 hộ), cuộc sống của bà con nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp... Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy chính quyền địa phương cùng với sự đồng thuận của bà con nhân dân đã góp phần cho thôn có nhiều thay đổi, trình độ dân trí được nâng lên, việc sản xuất, giao thương hàng hóa gặp nhiều thuận lợi.

Là một người được nhân dân tín nhiệm, có tiếng nói trong thôn, Katơr Hòa đã luôn chủ động nắm được Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước cùng với các tổ chức Hội đoàn thể tuyên truyền, vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác gia nhập Tổ TK&VV. Giám sát, chứng kiến tổ TK&VV họp tổ: Thành lập, thay đổi thành viên Ban quản lý tổ, bình xét cho vay... theo quy định; thường xuyên tham gia họp bình xét cho vay để đảm bảo đúng đối tượng và công bằng, dân chủ, công khai.

Đến nay dư nợ của thôn Gia É là 14.815 triệu đồng, số hộ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội của thôn là 235 hộ, không có nợ quá hạn, lãi tồn đọng là 13,5 triệu đồng. Tỷ lệ thu lãi trong năm 2024 là 100% số lãi phải thu. Ông đã cùng các Tổ Tiết kiệm và vay vốn trong thôn giám sát hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, tham gia Tổ đôn đốc thu hồi nợ để đôn đốc thu hồi các khoản vay có lãi tồn đọng nhiều...; thông báo kịp thời các trường hợp cần xử lý nợ bị rủi ro. Thường xuyên đôn đốc, khuyến khích người vay vốn tham dự các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm... để nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh. Vận động người vay tham gia liên kết, phối hợp tạo điều kiện hợp tác, tiêu thụ sản phẩm.

Không chỉ gương mẫu trong tuyên truyền, thực hiện các Chủ trương của Đảng và Nhà nước, Ông Hòa còn đi đầu trong vận động người dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế giảm nghèo. Ông đã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ đó nâng cao thu nhập của người dân. Ông trực tiếp đến từng nhà, chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm trong phát triển sản xuất, hướng dẫn bà con sử dụng vốn vay có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thôn rõ rệt. Sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, quyết tâm giúp đỡ bà con trong thôn thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống./.

Tin liên quan

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(12/04/2024 2:01 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(10/04/2024 3:20 CH)

Tin mới nhất

CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO(15/05/2024 11:03 SA)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cục C11 Bộ Công an và NHCSXH (24/04/2024 2:21 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(12/04/2024 2:01 CH)

82 người đang online
°