CHỊ PINĂNG THỊ LOAN, NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA ĐÌNH RAGLAY VAY VỐN GIẢM NGHÈO

Đăng ngày 15 - 05 - 2024
Lượt xem: 21
100%

Với trách nhiệm là Tổ trưởng tổ Tiết kiệm vay vốn, được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ hoạt động của Tổ tại thôn Hà Lá Hạ, xã Phước Thắng, huyện Bác Ái. Chị Pinăng Thị Loan đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đến từng người dân trên địa bàn thôn Hà Lá Hạ; Góp phần giúp đỡ nhiều hộ gia đình Raglay trong việc vay vốn giảm nghèo.

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân Chị Loan luôn thực hiện đúng quy định nhiệm vụ được giao theo hợp đồng Ủy nhiệm đã ký với Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bác Ái, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã trong các cuộc họp giao ban, cũng như thông tin chính sách tín dụng ưu đãi từ NHCSXH huyện Bác Ái, từ đó tuyên truyền những thông tin trên đến các thành viên trong tổ vay vốn, cũng như người dân trên địa bàn thôn Hà Lá Hạ trong các cuộc họp sinh hoạt tổ định kỳ hàng tháng, các cuộc họp thôn. Số dư nợ của Tổ tiết kiệm vay vốn quản lý là 2.627 triệu đồng/55 hộ vay vốn; tỷ lệ thu lãi luôn đạt kế hoạch đề ra; không có nợ quá hạn.

Chị Chamaléa Thị Đém chủ tịch Hội phụ nữ xã Phước Thắng cho biết: “ Khi giao công việc cho chị Pinăng Thị Loan thì chúng tôi rất yên tâm; Chị là người làm việc rất tâm huyết, luôn hướng dẫn người vay làm đơn vay vốn đúng theo quy định, tổ chức họp các tổ viên trong Tổ để thực hiện bình xét công khai, dân chủ, lựa chọn tổ viên đủ điều kiện vay vốn, lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội. Sau đó tập hợp các loại giấy tờ trên thành hồ sơ đề nghị vay vốn và gửi Ban giảm nghèo cấp xã họp, trình UBND cấp xã xác nhận và gửi về NHCSXH làm cơ sở để cho vay kịp thời, giúp bà con có vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi cũng như  thông báo kết quả phê duyệt cho vay, lịch giải ngân đến từng tổ viên, tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban hàng tháng với NHCSXH tại điểm giao dịch xã vào ngày 08 hàng tháng…”

Ngoài ra, Chị Pinăng Thị Loan thường xuyên tham gia, chứng kiến việc kiểm tra sử dụng vốn vay, đối chiếu nợ vay và số dư tiền gửi của các tổ viên trong Tổ khi có sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với hoạt động của Tổ. Phối hợp với cán bộ tổ chức Hội, đoàn thể, UBND cấp xã, Trưởng thôn xử lý các trường bị rủi ro do nguyên nhân khách quan và thông báo kịp thời cho NHCSXH huyện kịp thời xử lý.

Chị Pinăng Thị Loan là người tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn rất tâm huyết với công việc; là người giúp đỡ rất nhiều hộ bà con Raglay mạnh dạn vay vốn, đầu tư chăn nuôi, sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời, bản thân Chị và gia đình luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, được công nhận hộ gia đình văn hóa hằng năm.

Tin liên quan

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(12/04/2024 2:01 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(10/04/2024 3:20 CH)

Tin mới nhất

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy...(10/05/2024 8:32 SA)

Ông Katơr Hòa, Trưởng thôn Gia É xã Phước Bình, người trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc...(10/05/2024 8:30 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(26/04/2024 3:57 CH)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(26/04/2024 3:54 CH)

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cục C11 Bộ Công an và NHCSXH (24/04/2024 2:21 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(12/04/2024 2:01 CH)

21 người đang online
°