Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 474a
Ngày ban hành 12/03/2018
Trích yếu

Phòng Tài chính - Kế hoạch công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 trình HĐND huyện 

Cơ quan ban hành Các đơn vị khác
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 18.rar
84 người đang online
°