Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 12/BC-TKT
Ngày ban hành 18/07/2019
Trích yếu

kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính các phòng, ban thuộc huyên lúc 09 giờ 30 ngày 18/7

Cơ quan ban hành Các đơn vị khác
Lĩnh vực
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm 12_BC_TKT.pdf
120 người đang online
°