Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2058/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Trích yếu

về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của UBND huyện Bác Ái

Cơ quan ban hành HĐND và UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 8.pdf
62 người đang online
°