Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 94/BC-UBND
Ngày ban hành 29/03/2019
Trích yếu

Kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

Cơ quan ban hành HĐND và UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm signed.pdf
77 người đang online
°