Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 42/KH-UBND
Ngày ban hành 24/02/2022
Trích yếu Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bác Ái
Cơ quan ban hành UBND huyện Bác Ái
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 2-KH-UBND_2022.pdf
101 người đang online
°