HUYỆN BÁC ÁI TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC CHO ĐỐI TƯỢNG 3, 4 NĂM 2021.

Đăng ngày 27 - 12 - 2021
Lượt xem: 364
100%

Ngày 27/12/2021 UBND huyện Bác Ái phối hợp với Ban dân tộc Tỉnh Ninh Thuận và Học viện Dân tộc mở lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3, 4 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, năm 2021.

 

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 27 - 29/12/2021), có 107 học viên và được chia làm 02 nhóm, nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4. Trong đó, nhóm đối tượng 3 gồm Lãnh đạo các Phòng, Ban thuộc UBND huyện (theo Công văn số 1059/BDT-VP ngày 20/12/2021 của Ban dân tộc tỉnh) và Lãnh đạo 09 xã trên địa bàn huyện. Nhóm đối tượng 4 được chia ra làm 02 đối tượng: Đối tượng hưởng lương ngân sách nhà nước và đối tượng không hưởng lương ngân sách nhà nước.

 

 

(Quan cảnh lớp bồi dưỡng)

 

Nội dung bồi dưỡng gồm 06 chuyên đề: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Tổng quan các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh và Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số & miền núi.

Thông qua lớp bồi dưỡng lần này, Nhằm trang bị, bổ sung thêm thông tin, kiến thức cho học viên; nâng cao chất lượng công tác, quản lý, công tác tuyên truyền của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang huyện. Đồng thời, giúp người dân hiểu rõ hơn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc;  tham gia hiệu quả hơn vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cũng như việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, tham gia các chương trình, chính sách dân tộc có liên quan tại địa phương trong thời gian tới./.  

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội, người có công...(13/09/2021 7:25 CH)

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến để triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận...(30/08/2021 7:21 CH)

Phước Bình: Bàn giao nhà Tình nghĩa cho gia đình người có công với cách mạng.(11/08/2021 7:18 CH)

Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng về giãn cách xã hội(10/08/2020 11:53 CH)

Mọi công chức có điện thoại thông minh đều phải cài Bluezone(10/08/2020 11:53 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn tín dụng, chính sách(09/07/2020 11:50 CH)

44 người đang online
°