Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến để triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

Đăng ngày 30 - 08 - 2021
Lượt xem: 286
100%

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Chiều ngày 26/8/2021 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến để triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.

 

Đ/c Cấn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị, cùng tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 (theo Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện Bác Ái) và Điểm cầu xã 09 xã.

 

 Hội nghị trực tuyến triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.

 

Tại Hội nghị UBND huyện đã thông qua Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện Bác Ái, về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; Quyết Định số 1191/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái, về việc thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện Bác Ái và Thông báo phân công nhiệm vụ, phụ trách địa bàn cho các thành viên BCĐ. Sau khi nghe ý kiến của các ngành, các thành viên Ban chỉ đạo và UBND 09 xã, Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện Cấn Thị Hà có một số ý kiến trọng tâm Kết luận Hội nghị để triển khai thực hiện.

Đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin huyện phối hợp với các ngành chuyên môn và UBND 09 xã tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nội dung tuyên truyền phải cụ thể và sát với nội dung rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 đến cán bộ và nhân dân được biết; Giao phòng LĐTBXH phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức tập huấn, hướng dẫn phương pháp, quy trình và bộ công cụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện; Đối với các ngành chuyên môn và UBND 09 xã cần bám sát các quy định, hướng dẫn liên quan tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngoài ra Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 phải thực hiện đánh giá hai giai đoạn: Đối với chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 (năm 2021): Thực hiện theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016, và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025: Thực hiện theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, và Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025.

Để công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy trình và thời gian quy định, trước Hội nghị Đ/c Phó chủ tịch UBND huyệnđề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức Đoàn thể tham gia giám sát và chỉ đạo cơ sở phối hợp tham gia rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở cơ sở đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng; trên cơ sở đó nắm được diễn biến hộ nghèo, hộ cận nghèo là hội viên, đoàn viên của hội, đoàn thể để có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ thoát nghèo bền vững./.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

HUYỆN BÁC ÁI TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC CHO ĐỐI TƯỢNG 3, 4 NĂM 2021.(27/12/2021 7:38 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội, người có công...(13/09/2021 7:25 CH)

Phước Bình: Bàn giao nhà Tình nghĩa cho gia đình người có công với cách mạng.(11/08/2021 7:18 CH)

Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng về giãn cách xã hội(10/08/2020 11:53 CH)

Mọi công chức có điện thoại thông minh đều phải cài Bluezone(10/08/2020 11:53 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn tín dụng, chính sách(09/07/2020 11:50 CH)

40 người đang online
°