Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Kế hoạch về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

Đăng ngày 09 - 09 - 2021
Lượt xem: 170
100%

Ngày 08/9/2021 Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND, về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030(06/10/2022 10:59 SA)

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bác Ái (06/10/2022 10:56 SA)

Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Bác Ái đến năm 2030(02/09/2022 4:50 CH)

THÔNG BÁO(18/10/2021 7:31 CH)

THÔNG BÁO CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN BÁC ÁI(29/09/2021 7:28 CH)

THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ (28/09/2021 7:28 CH)

16 người đang online
°