Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Thẩm định quyết toán ngân sách huyện Bác Ái năm 2020

Đăng ngày 08 - 11 - 2021
Lượt xem: 215
100%

Thông báo của Sở Tài chính về thẩm định quyết toán ngân sách huyện Bác Ái năm 2020

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tài liệu thanh tra năm 2020(10/11/2021 7:34 CH)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Bác Ái.(08/11/2021 7:33 CH)

tài liệu năm 2020(02/09/2021 7:23 CH)

Tài liệu năm 2020(27/08/2021 7:21 CH)

Kế hoạch(17/08/2021 7:19 CH)

Kế hoạch(17/08/2021 7:19 CH)

44 người đang online
°