Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

THÔNG BÁO

Đăng ngày 18 - 10 - 2021
Lượt xem: 287
100%

thông báo về việc kết thúc công khai lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2020 của huyện Bác ái, tỉnh Ninh Thuận

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2023(06/10/2023 1:52 CH)

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2023(12/09/2023 9:35 CH)

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bác Ái.(31/07/2023 9:37 SA)

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bác Ái(28/06/2023 8:32 SA)

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030(06/10/2022 10:59 SA)

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bác Ái (06/10/2022 10:56 SA)

46 người đang online
°