THÔNG BÁO: phân công nhiệm vụ và thời gian tiếp công dân của Ba tiếp công dân huyện Bác Ái

Đăng ngày 01 - 06 - 2022
Lượt xem: 143
100%

THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ của Ban Tiếp công dân huyện và thời gian tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân huyện Bác Ái

 


455_TB_TCD.pdf

Tin liên quan

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 7/2022 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN BÁC ÁI(29/06/2022 9:36 SA)

Lcih5 tiếp công dân tháng 5/2022(18/05/2022 4:17 CH)

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện tháng 7.2022(11/07/2022 9:36 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 7/2022 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN BÁC ÁI(29/06/2022 9:36 SA)

Lcih5 tiếp công dân tháng 5/2022(18/05/2022 4:17 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01 NĂM 2022(04/01/2022 7:39 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9/2021(02/11/2021 7:33 CH)

20 người đang online
°