THÔNG BÁO: phân công nhiệm vụ và thời gian tiếp công dân của Ba tiếp công dân huyện Bác Ái

Đăng ngày 01 - 06 - 2022
Lượt xem: 391
100%

THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ của Ban Tiếp công dân huyện và thời gian tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân huyện Bác Ái

 


455_TB_TCD.pdf

Tin liên quan

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 7/2022 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN BÁC ÁI(29/06/2022 9:36 SA)

Lcih5 tiếp công dân tháng 5/2022(18/05/2022 4:17 CH)

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện định kỳ tháng 01 năm 2023(10/05/2024 8:53 SA)

Lịch tiếp công dân của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện định kỳ tháng 4 năm 2023(10/05/2024 8:57 SA)

Lịch tiếp công dân của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện định kỳ tháng 3 năm 2023(10/05/2024 8:56 SA)

Lịch tiếp công dân của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện định kỳ tháng 2 năm 2023(10/05/2024 8:55 SA)

Lịch tiếp công dân của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện định kỳ tháng 6 năm 2023(10/05/2024 9:08 SA)

Lịch tiếp công dân của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện định kỳ tháng 5 năm 2023(10/05/2024 8:59 SA)

61 người đang online
°