Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

THÔNG BÁO: phân công nhiệm vụ và thời gian tiếp công dân của Ba tiếp công dân huyện Bác Ái

Đăng ngày 01 - 06 - 2022
Lượt xem: 223
100%

THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ của Ban Tiếp công dân huyện và thời gian tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân huyện Bác Ái

 


455_TB_TCD.pdf

Tin liên quan

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 7/2022 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN BÁC ÁI(29/06/2022 9:36 SA)

Lcih5 tiếp công dân tháng 5/2022(18/05/2022 4:17 CH)

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện tháng 7.2022(11/07/2022 9:36 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 7/2022 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN BÁC ÁI(29/06/2022 9:36 SA)

Lcih5 tiếp công dân tháng 5/2022(18/05/2022 4:17 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01 NĂM 2022(04/01/2022 7:39 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9/2021(02/11/2021 7:33 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN(12/10/2021 7:30 CH)

34 người đang online
°