THÔNG BÁO: phân công nhiệm vụ và thời gian tiếp công dân của Ba tiếp công dân huyện Bác Ái

Đăng ngày 01 - 06 - 2022
Lượt xem: 36
100%

THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ của Ban Tiếp công dân huyện và thời gian tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân huyện Bác Ái

 


455_TB_TCD.pdf

Tin liên quan

Lcih5 tiếp công dân tháng 5/2022(18/05/2022 4:17 CH)

Tin mới nhất

Lcih5 tiếp công dân tháng 5/2022(18/05/2022 4:17 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01 NĂM 2022(04/01/2022 7:39 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9/2021(02/11/2021 7:33 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN(12/10/2021 7:30 CH)

Lịch tiếp công dân của Ban tiếp công dân tháng 9.2021(02/09/2021 7:23 CH)

8 người đang online
°