Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Triển khai thực hiện các mô hình của Đề án " phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số"

Đăng ngày 25 - 10 - 2023
Lượt xem: 61
100%

Thực hiện Kế hoạch số 4076/KH-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện các Mô hình Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030". Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 23/10/2023 triển khai thực hiện

 


200_KH.pdf

Tin liên quan

Thực hiện chiến dịch "80 ngày, đêm" thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân...(04/07/2023 4:21 CH)

Mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp tái khoản định danh điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện...(20/06/2023 2:32 CH)

Kế hoạch mở đợt cao điểm cấp căn cước công dân, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử...(10/05/2023 2:18 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06/CP năm 2023 trên địa bàn huyện(07/04/2023 9:51 SA)

Tin mới nhất

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 nhiệm vụ Đề án 06/CP(18/08/2023 9:47 SA)

Thực hiện chiến dịch "80 ngày, đêm" thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân...(04/07/2023 4:21 CH)

Ra quân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ứng dụng VNeID) trên địa bàn huyện Bác Ái(03/07/2023 3:41 CH)

Mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp tái khoản định danh điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện...(20/06/2023 2:32 CH)

Kế hoạch mở đợt cao điểm cấp căn cước công dân, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử...(10/05/2023 2:18 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06/CP năm 2023 trên địa bàn huyện(07/04/2023 9:51 SA)

46 người đang online
°